Show simple item record

dc.contributor.authorNielsen, Jane Anett Broch
dc.contributor.authorIngvaldsen, Guro
dc.date.accessioned2014-07-24T06:40:16Z
dc.date.available2014-07-24T06:40:16Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/198225
dc.description.abstractNORSK: Denne bacheloroppgaven tar for seg en avtale om utlån av personell mellom bedriftene i Raufoss Industripark. Utlånsavtalen benyttes til å låne inn og ut ansatte i perioder der bedriftene har endrede behov for arbeidskraft. Formålet med oppgaven er å belyse hvilke påvirkninger utlån av personell har på de aktørene som er involvert, de ansatte og bedriftene. Dette har blitt diskutert med utgangspunkt i data innsamlet gjennom dybdeintervjuer med to tillitsvalgte, tre ledere og fire ansatte fra de bedriftene som har benyttet seg av avtalen for utlån av personell. Denne oppgaven fokuserer på hvilke påvirkninger utlån av personell har på de ansattes motivasjon, økonomi og kompetanse, og bedriftenes kompetanse og økonomi. Konklusjonen i denne oppgaven er at utlånsavtalens påvirkning på de ansattes motivasjon, er at motivasjonen opprettholdes i utlånsperioden. Videre påvirker utlånsavtalen de ansattes økonomi ved at deres økonomiske situasjon kan opprettholdes, i stedet for å forverres. Utlånsvtalens påvirkning på de ansattes kompetanse, er at den gir mulighet for læring og økt kompetanse, men dersom de ansatte skal lære noe, må det være rutiner som sikrer denne læringen. Utlånsavtalens påvirkning på bedriftenes økonomi, er at avtalen er kostnadsbesparende i forhold til alternativene som foreligger, samtidig som den bidrar til å øke bedriftenes fleksibilitet. Videre påvirker utlånsavtalen bedriftenes kompetanse, ved at den øker mulighetene for læring og til å beholde verdifull kompetanse i bedriften.nb_NO
dc.description.abstractENGLISH: This Bachelor-thesis is based on an agreement on how employees can be lent out to other companies in Raufoss Industrial Park. The agreement is used to loan employees in and out between companies in periods with changing needs for labour. The purpose of this thesis is to shed light on the affects the agreement has on the people involved, the employees and the companies. This has been discussed based on data collected through depth interviewes with two employee representatives, three personell leaders and four employees, from companies that has used the agreement. This thesis focus on the affects the agreement has on employee motivation, economy and competence, and on company competence and economy. The conclusion of this thesis is that the agreements affect on employee motivation, is that motivation is maintained. Further conclusions is that the affects the agreement has on employees’ economy, is that their financial situation also can be maintained. Finally, this thesis concludes that the agreement gives employees opportunities for learning and increased competence, but in order for them to utilize this, routines to ensure learning must be in place. The agreement affects companies by reducing their costs, compared to the alternatives. The agreement also contributes to increase companies flexibility. Finally, the agreement affects companies competence by increasing learning possibilities, it also contributes to keep valuable competence within the companies.
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213nb_NO
dc.subjectbedriftsøkonomi, utlån av personell, fleksibel arbeidskraftnb_NO
dc.titleEn studie av utlån av personell: et samarbeid i Raufoss Industriparknb_NO
dc.title.alternativeA study of hired-out labour: a collaboration in Raufoss Industrial Parknb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber72nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record