Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKrokan, Eva Lise Haaland
dc.date.accessioned2015-10-02T09:13:28Z
dc.date.available2015-10-02T09:13:28Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/1917755
dc.description.abstractHovedfokus i denne masteroppgaven er sangerrollen i vokalgruppen. Denne sangerrollen vil undersøkes gjennom å beskrive og analysere erfaringer og opplevelser av musikalske og sosiale prosesser og praksiser som inngår i vokalgruppesang. Tre profesjonelle og yrkesaktive sangere med lengre tids erfaring innen vokalgrupper er intervjuet om deres opplevelser, tanker og erfaringer knyttet til å utøve musikk i dette formatet. Disse intervjuene har gitt innsikt i en rekke interessant tema og spørsmål knyttet til denne typen sangerrolle. Disse omhandler dynamikken innad i gruppene, forholdet til et større vokalgruppefellesskap, opplevelsen av å være i musikken, og opplevelsen av å bedrive denne typen sang i et bredere sosialt perspektiv. Hvordan forholdet mellom individualitet og fellesskap mellom medlemmene av gruppene har betydning for opplevelsen av sangerrollen har stått sentralt. Dette forholdet beskrives både gjennom musikalsk praksis og sosiale relasjoner. Gjennom en kollektiv enighet i verdier mellom medlemmene skapes tilhørighet og en «vi-følelse». Forholdet er også av betydning for forståelsen av sangerrollen i musikken. Måten den sees på som instrument i sangerkollektivet har åpnet for diskusjon rundt denne sangerrollens omfang. I tillegg til bånd knyttet i fellesskapet innad i gruppene, har i hvilken grad bånd knyttes til større vokalgruppefellesskap, og hvilken betydning dette har for sangeren, dukket opp som et relevant tema. Videre har hvilke diskurser sangerne møtes av i det rommet de utøver vokalgruppesangen i, og hvordan man forhandler med disse, vært interessant å undersøke. Prosjektet har slik undersøkt betydningen av det sosiale og musikalske i disse temaene for den enkelte sanger. På denne måten er vokalgruppesangerrollen undersøkt. Oppgaven har et kvalitativt utgangspunkt forankret i fenomenologi der fokus ligger på den enkeltes sangers opplevelse av sin virkelighet som vokalgruppesanger. Konsepter som samstemthet, instrumental sang, tilhørighet, diskurs, identifikasjon og musikalske fellesskap brukes for å analysere sosiale og musikalske prosesser som sangerrollen griper over, og som videre ligger til grunn for forståelsen av denne sangerrollen. Oppgaven viser det komplekse og sammensatte forholdet mellom det musikalske og det sosiale. Her synes musikalske og sosiale prosesser og praksiser stå i et symbiotisk forhold til hverandre. Til sammen danner de grunnlaget som sangerne forstår sin egen rolle og gruppe gjennom.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNU
dc.subjectMusikkhistorienb_NO
dc.subjectvokalgruppenb_NO
dc.subjectvokalensemblenb_NO
dc.subjectsangerkollektivnb_NO
dc.subjectsangerrollenb_NO
dc.subjectmusikalsk fellesskapnb_NO
dc.subjectsamstemthetnb_NO
dc.subjectsangergruppernb_NO
dc.subjectidentitetnb_NO
dc.subjectidentitetnb_NO
dc.subjectinstrumental sangnb_NO
dc.subjecttilhørighetnb_NO
dc.subjectdoo-wopnb_NO
dc.subjectbarbershopnb_NO
dc.subjecta capellanb_NO
dc.subjectidentifikasjonnb_NO
dc.subjectkvalitativnb_NO
dc.subjectfenomenologinb_NO
dc.subjectcommunitynb_NO
dc.subjectvocal groupnb_NO
dc.titleSangeren i vokalensemblet - Om musikalske og sosiale dimensjoner i sangerkollektivetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Musicology: 110nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel