Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAune, Tina Bjørnevik
dc.date.accessioned2008-10-10T09:49:37Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn1890-9574
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/149034
dc.description.abstract”Trondheim er Norges svar på Silicon Valley”. Dette sto i det trendsettende amerikanske IT-tidsskriftet Wired Magazine i juliutgaven i 20001. Her ble Trondheim, som eneste norske by på listen, rangert som nummer 46 på en liste over verdens ledende IT-byer. Bladet begrunner plasseringen med det gode universitets- og forskningsmiljøet Trondheim har gjennom NTNU og SINTEF, og at tilveksten av nye bedrifter er relativ stor. For å hjelpe nystartede bedrifter i Trondheim har i første rekke NTNU og SINTEF sammen med flere offentlige etater vært med på å etablere forskningsparker og inkubatorer for å hjelpe nystartede bedrifter til å overleve og utvikle seg. Dette er i tråd med statlig næringspolitikk, som sier at forskning og utvikling (offentlig og privat forskning og samarbeidet mellom forskningsinstitusjoner og næringsliv) er av avgjørende betydning for å få til nyskaping i næringslivet og et velfungerende innovasjonssystem. I dag er det etablert 14 forskningsparker og omkring 28 inkubatorer i Norge2. En av de 14 parkene som er medlemmer av Forskningsparkene i Norge (FIN) ligger i Trondheim, mens tre virksomme inkubatorer ligger i byen. To av inkubatorene har tilknytning til NTNU. Denne rapporten gir en oversikt over hva norske universitet og høgskoler har av preinkubator og inkubatortjenester for å kunne vurdere behovet for og anvendelsen av en preinkubator ved HIST. Undersøkelsen viser at de fleste universitet og høgskoler i landet har en eller annen tilknytning til et inkubatormiljø, ved at en inkubator er etablert ”på campus” eller tette koblinger til en ekstern inkubator er opprettet. Undersøkelsen viste videre at universitet og høgskoler aktivt kan skape miljø som inspirerer til nyskaping hos studenter og ansatte. I slike miljø vil det også vokse fram nye idéer som ofte ikke ville være mulig andre steder. En preinkubator er et slikt tiltak, hvor idéer kan utprøves og idéhavere får tilegnet seg kunnskap uten å ha egen bedrift. En teknologihovedstad som Trondheim bør i tillegg til det eksisterende tilbudet ved NTNU ha et tilbud til studenter og ansatte ved byens høgskole for kommersialisering av forskningsresultater. En preinkubator kan gi idéhavere innsikt i hva som kreves i en bedriftsetableringsprosess og mulighet til å undersøke om det er et marked for det aktuelle produktet eller tjenesten. Et samarbeid med byens inkubatorer burde etableres for å gi studenter og ansatte ved HIST et komplett tilbud og for å øke kommersialiseringsgraden ut fra høgskolen.en
dc.format.extent62548 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.publisherHøgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling Trondheim økonomiske høgskoleen
dc.relation.ispartofseriesTØH-notaten
dc.relation.ispartofseries2006:4en
dc.titleUndersøkelse av preinkubator- og inkubatortjenester i tilknytning til Universitets- og Høgskolemiljø i Norgeen
dc.typeWorking paperen
dc.source.pagenumber18 s.en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel