Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFossheim, Jo Wesche
dc.contributor.authorRishaug, Andreas Lodve
dc.date.accessioned2013-02-25T11:52:14Z
dc.date.available2013-02-25T11:52:14Z
dc.date.issued2013-02-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/149015
dc.description.abstractTrondheim kommune har skilt ut deler av den kommunale tjenesteproduksjonen i egne virksomheter. Når man skiller ut virksomhet på denne måten kan det være utfordrende å balansere fristilling med styring. På den ene siden ønsker kommunen å fristille virksomheten for å oppnå effektivitetsforbedringer, samtidig som de vil opprettholde en viss kontroll over tjenesten. Ved å fristille tjenesteproduksjon gir kommunen fra seg noe av denne kontrollen. Ut fra denne konteksten har vi forsket på følgende problemstilling: Hvilke styringsutfordringer kan oppstå ved utskillelse av kommunal tjenesteproduksjon? For å avgrense oppgaven valgte vi ut to case: Trondheim Parkering KF (TP) og Trøndelag Brann- og Redningstjeneste IKS (TBRT). For å kunne svare på problemstillingen har vi benyttet oss av et teoretisk rammeverk som inkluderer: økonomistyring i et prinsipal-agent perspektiv, institusjonell teori, økonomistyring i offentlig sektor og styring mellom organisasjoner. Vi strukturerer oppgaven ut i fra styringssirkelen som ser på økonomisk styring som en normativ prosess. Dette er en kvalitativ studie hvor data er generert gjennom dybdeintervjuer med respondenter fra Trondheim kommune og de to nevnte virksomhetene. Dokumentstudier er også benyttet i denne oppgaven. I denne oppgaven peker vi på seks funn: 1) Det kan være både rasjonelle og institusjonelle årsaker til skille ut kommunal tjenesteproduksjon. 2) Det er en løs kobling mellom mål og plan/budsjett i TBRT. 3) Manglende bestillerkompetanse hos kommunen bidrar til å skape løse koblinger i økonomistyringen. 4) Det opprettes støttefunksjoner for å styrke disse løse koblingene. 5) I begge disse virksomhetene har det vært en inkrementell utvikling av styringssystemet. 6) Rådmannsapparatet har i praksis en større rolle enn det organisasjonsformene tilsier; ”navlestrengen er ikke kuttet”. Ut fra disse funnene konkluderer vi med at kommunen styrer gjennom en relasjonskontrakt, som er en hybrid av en hierarkisk kontrakt og en markedskontrakt. Avlutningsvis diskuterer vi styringssystemets fremtidige utfordringer.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.titleHvilke styringsutfordringer kan oppstå ved utskillelse av kommunal tjenesteproduksjon? : hvordan er styringssystemet utformet? - hvilke utfordringer er identifisert? - hvilke erfaringer er gjort?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.source.pagenumbervi, 105 s. : ill.no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel