Show simple item record

dc.contributor.authorNestvold, Ingrid
dc.contributor.authorWassdahl, Sara
dc.date.accessioned2013-10-21T13:47:33Z
dc.date.available2013-10-21T13:47:33Z
dc.date.issued2013-10-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/149005
dc.description.abstractI denne masteravhandlingen er det sett nærmere på hvordan ansatte i en ansatteid bedrift oppfatter at deres prestasjoner blir vurdert, og om eierstrukturen i selskapet oppleves å ha betydning for deres holdninger og motivasjon knyttet til arbeidsinnsats og tilknytning til bedriften. Målet med studien var å belyse betydningen av medeierskap og prestasjonsvurderinger knyttet til henholdsvis innsats og forpliktelse samt opplevd rettferdighet i vurderinger. Ut i fra dette er det blitt formulert følgende problemstilling: Hvordan oppfatter ansatte i en ansatteid virksomhet at prestasjoner vurderes, og hvilken betydning har virksomhetens eierstruktur for ansattes holdninger og motivasjon? Det er valgt å se nærmere på en tjenesteytende prosjektbedrift. Både agentteori og stewardshipteori, sammen med tidligere forskning, har blitt brukt til å belyse funn knyttet til prestasjonsmåling og eierstruktur. Datainnsamlingen har vært av kvalitativ art, og det har blitt brukt et beskrivende design for å presentere empiriske funn. For å kunne besvare problemstillingen ble det gjennomført en intensiv casestudie. Dataene ble samlet inn gjennom semistrukturerte intervjuer med informanter fra casebedriften. I studien konkluderes det med at selskapet benytter uformelle prestasjonsvurderinger, men både finansielle og ikke- finansielle målinger er innført i enkelte avdelinger i tillegg til finansielle mål for hvert prosjekt. De ansatte oppfatter at deres prestasjoner blir rettferdig vurdert, selv om de også ønsker en mer riktig fordeling mellom avdelingene. De oppfatter at deres prestasjoner blir vurdert ut fra tilbakemeldinger og ved å få ansvar og anerkjennelse. Det kan også konkluderes med at eierstrukturen i selskapet har liten eller ingen innvirkning på de ansattes arbeidsprestasjoner, og har heller ikke innvirkning på deres motivasjon og holdning til sine daglige arbeidsoppgaver. En mulig forklaring er at de enkelte eierandelene er relativt små slik at de ikke fungerer som et økonomisk insentiv. Oppgavens bidrag er at betydningen av medeierskap ikke er så stor for hver enkelt ansatt når eierandelene er små, og medeierskap knytter ikke de ansatte til organisasjonen slik man forventer. Når et formelt system for prestasjonsmåling ikke er etablert er det vanskeligere for de ansatte å få objektive og gode vurderinger på sine prestasjoner. Videre forskning kan studere ansattes oppfatninger når de har større eierandeler og hvor et mer formelt system for prestasjonsmåling er etablert.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.titleOppfatning av prestasjonsmåling og betydning av eierstruktur : En studie av en bedrift hvor ansatte er medeiereno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.source.pagenumbervii, 99 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record