Show simple item record

dc.contributor.authorSpigseth, Ingrid
dc.contributor.authorHilleren, Vivian
dc.date.accessioned2008-12-11T11:46:14Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/148965
dc.description.abstractCorporate Social Responisibility (CSR), eller bedrifters samfunnsansvar, er et rammeverk for bedrifter og organisasjoner til å nænne seg sosiale og miljømessige problemstillinger. De siste årene har betydningen av CSR blitt mer aktuelt både her i Norge og ellers i verden. Den økende internasjonaliseringen og globaliseringen, og oppmerksomheten rundt dette, har ført til at det har blitt en trend å være miljøbevisste. Derfor tar bedrifter, i økende grad, i bruk metoder som verner miljøet. Mange bedrifter ser at de vil kunne oppnå bedre lønnsomhet og konkurransefortrinn ved å vise samfunnsansvar. Tidligere studier viser at kunder ofte velger produkter fra bedrifter som driver med CSR-aktiviteter. Det kunder vet om en bedrift, kan påvirke deres evalueringer av bedriftens produkter. Bedrifters atferd og omdømme har mye å si for hvilke holdninger kunder har til den enkelte bedriften og deres produkter. Hvilke holdninger kunder har til bedriften og CSR, kan også påvirke hvordan de reagerer etter et produktkjøp. Vi antok at positiv holdning til CSR kan være med på å redusere kunders anger. Anger er noe alle opplever en eller annen gang i livet. Ved å benytte oss av ulike mestringsstrategier kan vi redusere den ubehagelige følelsen vi får av å ha gjort noe feil. Oppgaven undersøker om CSR har noen effekt på anger. Det vil si om kjennskap til CSR vil påvirke angeren hos kunder etter et produktkjøp. Problemstillingen vår ble denned: "Har kommunikasjon av CSR noen effekt på anger ved kjøp av produkter?" Vi utførte et eksperiment på studenter i Trondheim. Ved å manipulere variabelen anger fIkk vi resultater som viser at kunder som får kjennskap til CSR får redusert sin anger. Videre fant vi ut at holdning til CSR har en effekt på anger, men effekten er motsatt av det vi antok. Det er de som har en middels/lav holdning til CSR som får mer redusert anger. Det viser seg at de som har mest positive holdninger til CSR, angrer mer når de har stor grunn til å angre. På samme måte angrer de mindre når de har liten grunn til å angre. Vi fant også ut at positiv holdning til spesielle CSR-insentiver ikke har noen modererende effekt på anger. På bakgrunn av funnene konkluderer vi at kommunikasjon av CSR har en effekt på anger ved kjøp av produkter.en
dc.format.extent4668343 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.publisherHøgskolen i Sør-Trøndelag, avd. Trondheim økonomiske høgskoleen
dc.subjectmarkedsføring forbrukerundersøkelseren
dc.titleKommunikasjon av CSR og dens effekt på angeren
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber110 s.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record