Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMoe, Lise Agnete Prytz
dc.contributor.authorØstberg, Magnus
dc.date.accessioned2012-08-07T11:04:32Z
dc.date.available2012-08-07T11:04:32Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143560
dc.description.abstractNORSK: Oppgaven er skrevet med bakgrunn i Inventumkjedens ønske om en tilstandsanalyse av sin virksomhet. Med økte kundekrav og stadig endrede kundebehov var det naturlig å knytte oppgaven opp mot det anerkjente begrepet markedsorientering. Kort sagt omfatter markedsorientering å ha og skaffe seg kunnskap om dagens og fremtidens kundebehov, samt vite hvordan konkurransen i ditt marked er. En spørreundersøkelse blant alle kjedens ansatte er gjennomført, hvorav 60 responderte og ble tatt med i analysen. Formålet med undersøkelsen var å se i hvilken grad markedsorientering påvirker kjedens lønnsomhet. I tillegg var det ønskelig å finne ut hvilke variabler som påvirker graden av markedsorientering og hvilken effekt markedsorientering har på kjedens ansatte. Resultatene i undersøkelsen har vist at kjedekontorets handlinger, uttalelser og prioriteringer er det som i størst grad påvirker kjedens markedsorientering. Sammenhengen mellom markedsorientering og kjedens ansattes organisasjonsengasjement og korpsånd ble påvist å være positiv, og også her ble kjedekontoret vurdert som den viktigste påvirkningen. Når det gjelder sammenhengen mellom markedsorientering og kjedens lønnsomhet, kunne det ikke gjennom denne undersøkelsen påvises noen signifikant sammenheng. Men både nasjonale og internasjonale studier har bekreftet en signifikant positiv sammenheng.no_NO
dc.description.abstractENGELSK: The thesis was written on the basis of Inventumkjeden’s desire for a state analysis of their business. With increasing customer demands and ever-changing customer needs, it was natural to associate the thesis against the well-known concept of market orientation. In short, market orientation is to have and acquire knowledge of current and future customer needs, and know how the competition in your market is. A survey of all the employees has been completed, of which 60 responded and were included in the analysis. The purpose of this study was to examine the extent to which market orientation affects the profitability. In addition, it was desirable to determine which variables affect the degree of market orientation and what effects the market orientation has on the company’s employees. The results of the survey have shown that the actions, statements and priorities of the managers at the supply chain office are most likely to affect the organization’s market orientation. The relationship between market orientation and the company’s employees were found to be positive, and also here the managers at the supply chain office considered the most important impact. As regards the link between market orientation and the company's profitability, it could not through this investigation show any significant correlation. But here, both national and international studies have confirmed a significant positive relationship.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectmarkedsorienteringno_NO
dc.subjectspørreundersøkelseno_NO
dc.subjectbutikkjedeno_NO
dc.titleLønner markedsorientering seg?: en empirisk undersøkelse av Inventumkjedenno_NO
dc.title.alternativeDoes market orientation affects the profitability?: an empirical survey of Inventumkjedenno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO
dc.source.pagenumber92no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel