• 3D Face Reconstruction Based On a Single Input Image 

   Kwon, Yong Bin (Master thesis, 2021)
   Dette prosjektet har som mål å rekonstruere et 3D ansikt fra et bilde, noe som resulterer i en modell som ikke er påvirket av ansiktsvinkel eller lys. Dette er et viktig tema for forskjellige fagfelt innenfor datasyn---slik ...
  • 3D Face Reconstruction Using Facial Image Sequences 

   Thomassen, Sindre (Master thesis, 2022)
   Etterhvert som 3D ansikts rekonstruksjon utvikler seg er det en trend som tilsynelatende g ̊ar igjen. Rekonstruksjon blir stort sett gjort ved bruk av ett enkelt bilde, eller et lavt fast antall bilder som input. Dette ...
  • 3D face tracking using Geometric Deep Learning 

   Stamland, Kristian (Master thesis, 2021)
   Fjessporing er et aktivt forskningsemne, spesielt etter at dyplæring og konvulsjons neurale nettverk kom på banen. Den aktive forskningen forholder seg for det meste til 2D bilder og videoer. Denne avhandlingen ser på ...
  • 3D Facial Reconstruction from Front and Side Images 

   Lium, Ola (Master thesis, 2020)
   Å kunne rekonstruere 3D modeller av ansikter fra 2D bilder er nyttig innenfor biometrisk ansiktsgjenkjenning. Nylige fremskritt innen datasyn og dyp læring har muliggjort bruk av nevralenettverk for å generere ...
  • A3Mark: Seismic attribute benchmarking 

   Xing, Liyuan; Aarre, Victor; Salman, Nader; Theoharis, Theoharis; Tjåland, Egil (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Seismic attribute computation is one of the most active research and engineering topics in the computational geophysics world. Although numerous algorithms for seismic attribute computation have been developed, relatively ...
  • Action unit detection in 3D facial videos with application in facial expression retrieval and recognition 

   Danelakis, Antonios; Theoharis, Theoharis; Pratikakis, Ioannis (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   This work introduces a new scheme for action unit detection in 3D facial videos. Sets of features that define action unit activation in a robust manner are proposed. These features are computed based on eight detected ...
  • Analysis and Synthesis of Rope Rosettes 

   Andersson, Sigrid Brevik (Master thesis, 2016)
   Creating rose rosettes and other similar interlace patterns is an old form of creative expression. Rope rosettes is rooted in the seafaring tradition, where they were made both for decoration, to protect the sailors from ...
  • An application independent review of multimodal 3D registration methods 

   Saiti, Evdokia; Theoharis, Theoharis (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Registration is a ubiquitous operation in Visual Computing, with applications in 3D object retrieval among others. Registration is the process of overlaying two or more datasets taken from different viewpoints, at different ...
  • Approximating Global Illumination with Real-Time Ambient Occlusion 

   Fedai Larsen, Daniel (Master thesis, 2019)
   Å tilnærme global illuminasjon har lenge vært et problem sanntids applikasjoner som spill har prøvd å løse effectivt. I mange år har de beste og mest effektive teknikkene vært omgivende okklusjon algortimer basert i ...
  • Automatic Fault Surfaces Extraction from Seismic Volume 

   Kjennbakken, Jon (Master thesis, 2017)
   Fault extraction is an important part of understanding geologic structures in 3D seismic images. Manual fault interpretation is very time consuming so automation of this process is very desirable. Snakes/active contours ...
  • Automatic Fish Classification: Using Image Processing and Case-Based Reasoning 

   Eliassen, Lars Moland (Master thesis, 2012)
   Counting and classifying fish moving upstream in rivers to spawn is a useful way of monitoring the population of different species. Today, there exist some commercial solutions, along with some research that addresses the ...
  • Background Subtraction on Real Time Point Clouds 

   Løkken, Hallgeir (Master thesis, 2020)
   Mange nyttige operasjoner på punktskyer krever mye regnekraft, og kan være sårbar mot støy. Denne avhandlingen setter frem en enkel systemarkitektur som kan huse forskjellige strategier for bakgrunnssubtraksjon som kan ...
  • Biometrical Identification and Feature Investigation of Salmon 

   Echtermeyer, Christian Hans-Pieter Kat (Master thesis, 2020)
   Prikker danner unike mønster på mange forskjellige arter i dyreriket og har blitt brukt i kombinasjon med datasyn til å identifisere individer. I denne oppgaven beskrives prosessen av å skape en identifikasjonspipeline for ...
  • Comparative Analysis of Object Recognition Techniques Using 3D Shape Descriptors 

   Gunnarsli, Haakon; Brooks, Jonathan (Master thesis, 2023)
   I denne oppgaven har vi testet hvilken grad shape descriptors ferdigheter knyttet til å kjenne igjen objekter påvirkes ved simulering av virkelige scenarier. Vi presenterer en benchmark som består av tre prosesser - ...
  • Comparative Analysis of Object Recognition Techniques Using 3D Shape Descriptors 

   Brooks, Jonathan; Gunnarsli, Haakon (Master thesis, 2023)
   I denne oppgaven har vi testet hvilken grad shape descriptors ferdigheter knyttet til å kjenne igjen objekter påvirkes ved simulering av virkelige scenarier. Vi presenterer en benchmark som består av tre prosesser - ...
  • Comparing Datasets From Consecutively 3D-Scanned Objects 

   Solstad, Kim Rune (Master thesis, 2015)
   Develop a technique for measuring erosion using 3D-scans.
  • Comparison of Large Surfaces from Scanned 3-D Objects 

   Kazakauskas, Vilius (Master thesis, 2014)
   Registration of three-dimensional objects has vast applications in many areas of science. This research is linked to the international PRESIOUS project, concerning measurement of erosion effects on cultural heritage objects. ...
  • Cross-time registration of 3D point clouds 

   Saiti, Evdokia; Danelakis, Antonios; Theoharis, Theoharis (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Registration is a ubiquitous operation in visual computing and constitutes an important pre-processing step for operations such as 3D object reconstruction, retrieval and recognition. Particularly in cultural heritage (CH) ...
  • Deep Learning based frameworks for 3D registration of differential and multimodal data 

   Saiti, Evdokia (Doctoral theses at NTNU;2023:153, Doctoral thesis, 2023)
   In recent decades, Visual Computing methodologies such as image processing and computer vision have addressed problems in the field of Cultural Heritage (CH)resulting in significant benefits. Specifically, accurate ...
  • Deep Learning Controlled Temporal Upsampling - An Efficient Recurrent Convolutional Neural Network Controlled Architecture for Temporal Upsampling 

   Swensen, Eilif Tandberg (Master thesis, 2021)
   Rendering i sanntid blir stadig dyrere på grunn av skjermer med høyere oppløsning, høyere bildefrekvens og fotorealistisk grafikk. Kostnaden av rendering kan reduseres ved å rendere ved en lavere oppløsning enn skjermen, ...