Now showing items 1-20 of 104

  • A Deep Learning-Based 3D Vision Pipeline for Shape Completion of 3D Objects 

   Kongsgård, Sondre Bø (Master thesis, 2019)
   Enkelt-vis formfullføring omhandler problemet hvor målet er å estimere den komplette geometrien fra delvise observasjoner av objekter, noe som er essensielt i mange applikasjoner innen datasyn og robotikk. Denne oppgaven ...
  • A stereo image dataset of a fish model in a fresh water tank, and using it to compare stereo-matching algorithms 

   Westlie, Storm (Master thesis, 2019)
   En oversikt over ulike metoder som kan bli brukt til å lage et “riktig” disparity-kart har blitt laget, der fokuset lå på deres nøyaktighet og generelle krav for at metoden skal være gyldig. Videre har det blitt laget en ...
  • Adaptation of Visual SLAM front-end components to the Challenges of Underwater Vision 

   Leikvoll, Eirik; Hodne, Lars Martin (Master thesis, 2022)
   I denne rapporten tar vi for oss marin snø, en av mange utfordringer som Simultaneous Localisation and Mapping (SLAM)-systemer møter i undervannsomgivelser. SLAM brukes innenfor området autonomi for å kartlegge en agents ...
  • Adaptation of Visual SLAM Front-Ends to Challenges of Underwater Vision 

   Leikvoll, Eirik; Hodne, Lars Martin (Master thesis, 2022)
   I denne rapporten tar vi for oss marin snø, en av mange utfordringer som Simultaneous Localisation and Mapping (SLAM)-systemer møter i undervannsomgivelser. SLAM brukes innenfor området autonomi for å kartlegge en agents ...
  • Advancing Ocean Observation with an AI-driven Mobile Robotic Explorer 

   Saad, Aya; Stahl, Annette; Våge, Andreas; Davies, Emlyn John; Nordam, Tor; Aberle-Malzahn, Nicole; Ludvigsen, Martin; Johnsen, Geir; Sousa, João; Rajan, Kanna (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Rapid assessment and enhanced knowledge of plankton communities and their structure in the productive upper water column is of crucial importance to understand the impact of the changing climate on upper ocean processes. ...
  • Applying active learning techniques in machine learning to minimize labeling effort 

   Haug, Martin Lund (Master thesis, 2021)
   De mest fremtredende maskinlæringsmetodene (ML) for klassifisering er avhengige av en enorm mengde annotert data for å utvikle og trene nevrale nettverk til å utføre klassifisering så nøyaktig som mulig. Med den komplekse ...
  • Attention segmentation approaches for plankton images captured in-situ 

   Borgersen, Jonas Nagell (Master thesis, 2021)
   Plankton er svært viktig for marine økosystemer, og for å forstå hvordan klimaendringer påvirker liv i vann er det nyttig å få innblikk i hvordan plankton bestander påvirkes av et endret klima. Målet med denne oppgaven er ...
  • Autonomous Navigation, Mapping, and Exploration for Underwater Robots 

   Engebretsen, Marcus Aleksander; Gjerden, Kjetil Skogstrand; Utbjoe, Øystein Barth; Våge, Andreas (Master thesis, 2019)
   Denne masteroppgaven legger frem, og implementerer, en arkitektur for et autonomt system som er i stand til kontektsbasert resonnering under inspeksjonsoppdrag utført med ubemannede undervannsfartøy. For å forenkle design- ...
  • Autonomous Navigation, Mapping, and Exploration for Underwater Robots 

   Engebretsen, Marcus Aleksander; Gjerden, Kjetil Skogstrand; Utbjoe, Øystein Barth; Våge, Andreas (Master thesis, 2019)
   Denne masteroppgaven legger frem, og implementerer, en arkitektur for et autonomt system som er i stand til kontektsbasert resonnering under inspeksjonsoppdrag utført med ubemannede undervannsfartøy. For å forenkle design- ...
  • Autonomous Navigation, Mapping, and Exploration for Underwater Robots 

   Engebretsen, Marcus Aleksander; Gjerden, Kjetil Skogstrand; Utbjoe, Øystein Barth; Våge, Andreas (Master thesis, 2019)
   Denne masteroppgaven legger frem, og implementerer, en arkitektur for et autonomt system som er i stand til kontektsbasert resonnering under inspeksjonsoppdrag utført med ubemannede undervannsfartøy. For å forenkle design- ...
  • Biometric recognition and individual tracking of salmon in large-scale sea cages 

   Hammerset, Ivar (Master thesis, 2018)
   In this project a method for tracking and biometric identification of salmon in large scale sea cages using machine vision cameras and techniques has been developed. This has been done by finding unique point patterns in ...
  • Camera-assisted AUV navigation in fish cages 

   Strand, Eirik (Master thesis, 2017)
   The usage of Remotely Operated Vehicles (ROVs) for inspection of marine structures such as fish nets is today an essential part of the growing offshore industry. In fish farms, the ROV operator has to spend most of the ...
  • Campaign For Hyperspectral Data Validation In North Atlantic Coastal Waters 

   Oudijk, Esmée; Hasler, Oliver Kevin; Overaas, H; Marty, Sabine; Williamson, David; Svendsen, T; Berg, Simen; Birkeland, Roger; Halvorsen, D; Bakken, S; Henriksen, Marie Bøe; Alver, Morten; Johnsen, Geir; Johansen, Tor Arne; Stahl, Annette; Kvaløy, Pål; Dallolio, Alberto; Majaneva, Sanna; Fragoso, Glaucia Moreira; Garrett, Joseph (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   The high photosynthetic productivity of the Mausund bank on the coast of mid-Norway has given the area important economic and ecologic value. Monitoring chlorophyll-a (chl-a) production can assist in managing the local ...
  • CIRAL: a hybrid active learning framework for plankon taxa labeling 

   Haug, Martin Lund; Saad, Aya; Stahl, Annette (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   With the complex structure of planktonic species and an immense amount of data captured from autonomous underwater vehicles (AUVs), a large burden is placed on the domain experts for plankton taxa labeling. At the same ...
  • Classification of Corrosion and Coating Damages on Bridge Constructions using Deep Learning 

   Holm, Egil (Master thesis, 2019)
   Denne masteroppgaven presenterer en sammenligning av ytelse for forskjellige nevrale nettverk på bildeklassifisering av korrosjon og beleggskader på brukonstruksjoner. Totalt 9300 bilder, delt inn i fire klasser; ...
  • Classification of fish body parts in an underwater environment 

   Sømod, Thorbjørn (Master thesis, 2017)
   This master thesis is the result of work conducted over the course of a semester with the goal of invstigating a possible approach to recognizing fish parts in a video stream from a camera system situated in an underwater ...
  • A combined informative and representative active learning approach for plankton taxa labeling 

   Haug, Martin Lund; Saad, Aya; Stahl, Annette (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   With an ever-increasing amount of image data, the manual labeling process has become the bottleneck in many machine learning applications. Plankton taxa labeling is especially a challenge due to its complex nature, and the ...
  • Compact multimodal multispectral sensor system for tactical reconnaissance 

   Haavardsholm, Trym Vegard; Opsahl, Thomas Olsvik; Skauli, Torbjørn; Stahl, Annette (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  • Computer Vision Based Pose Estimation for Auto Docking System 

   Bjørnsen, Tord Sjeggestad (Master thesis, 2019)
   Denne masteroppgaven presenterer utviklingen av et komplett, datasynbasert, posisjons- og orienteringsestimeringssystem. Systemet er utviklet spesielt for bruk på små ferger som går over fjorder og innsjøer. Systemet kan ...
  • Continuous Signed Distance Functions for 3D Vision 

   Haugo, Simen; Stahl, Annette; Brekke, Edmund (2017 International Conference on 3D Vision (3DV 2017);, Journal article, 2017)
   We explore the use of continuous signed distance functions as an object representation for 3D vision. Popularized in procedural computer graphics, this representation defines 3D objects as geometric primitives combined ...