• «Det er en overvekt av tid brukt på kontroll» - En studie av controllerrollen i byggebransjen. 

   Stubbe, Jørgen Sundfær (Master thesis, 2021)
   Sammendrag Litteraturen beskriver en utvikling innenfor controllerrollen, der rollen har gått fra å ha fokus på kontroll, overvåkning og finansiell styring, til å bli en intern konsulent som driver med rådgivende og ...
  • Digitalisering som følge av en strategisk endring 

   Koppang, Kasper; Kelly, Sean (Master thesis, 2021)
   Formålet med dette forskningsprosjektet er å undersøke hvordan styringssystemet blir benyttet under en digital endring. I den forbindelse har vi formulert følgende problemstilling: Hvordan benytter bedrifter styringssystemet ...
  • Fra Null Til Gull 

   Siggerud, Oscar; Larsen, Marius André (Master thesis, 2020)
   Sammendrag Denne studien har som formål å videreutvikle forskning innen styringssystem og spesielt bruken av styringssystem i oppstartsvirksomheter som opplever stor vekst. Denne masteroppgaven er gjennomført som en ...
  • From relationship orientation to task orientation: On the digitalization of clinical leaders 

   Pettersen, Inger Johanne; Solstad, Elsa (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   This paper studies how clinical leaders perceive their leadership tasks in the context of virtual interactions. We ask whether distant leadership involves a shift from relationship orientation to more task- and control-oriented ...
  • Fusjon av sparebanker 

   Beversmark, Anders (Master thesis, 2019)
   Sparebanknæringen i Norge har siden 1960-tallet opplevd en nedgang i antall banker, og det skjer årlig flere fusjoner mellom banker her til lands. For å kunne forstå hvorfor sparebanker velger å søke sammen med andre ...
  • Gasellebedrifters bruk av styringssystem 

   Finne, Marius; Moum, Sander (Master thesis, 2022)
   Dagens Næringsliv har helt siden 2003 kåret Norges raskest voksende bedrifter og kalt disse for gasellebedrifter. Siden Verdens Helseorganisasjon erklærte Covid-19 viruset som en pandemi i mars 2020, har omgivelsene til ...
  • Hospitals as professional organizations and the perception of distances 

   Solstad, Elsa; Pettersen, Inger Johanne; Robbins, Geraldine (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Management at a distance is increasingly employed to organize hospital resources, of which professionally skilled staff is the key component. Mergers often imply distant management. The study examines the internal ...
  • Implementering av en klimarisikostrategi 

   Wold, Roger; Ranes, Sven (Master thesis, 2022)
   Formålet med denne masteroppgaven er å undersøke hvordan styringssystem brukes for å implementere en klimarisikostrategi. Vi har i forbindelse med dette formulert følgende problemstilling: Hvordan implementerer en regional ...
  • Integrering av bærekraft i styringsverktøy 

   Berge, Vemund; Holmen, Simen André (Master thesis, 2022)
   Helt siden lanseringen av rapporten «Vår felles fremtid» i 1987, også kjent som Brundtlandrapporten, har det vært stort fokus på bærekraftig utvikling (FN, 2021). Gond, Grubnic, Herzig og Moon (2012) påpeker at det eksisterer ...
  • Kan vi lede via sosiale medier? Om fjernledelse og kommunikasjon 

   Pettersen, Inger Johanne; Solstad, Elsa (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   I denne artikkelen studerer vi hvordan bruk av indirekte kommunikasjonsformer (nettbaserte) utfordrer lederoppgavene i kunnskapsorganisasjoner. Mer konkret er vi opptatte av å studere om fjernledelse medfører en vridning ...
  • Middle managers' roles after a hospital merger 

   Solstad, Elsa; Pettersen, Inger Johanne (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Purpose Mergers are important and challenging elements in hospital reforms. The authors study the social aspects of management and the roles of middle managers in the aftermath of a hospital merger. Especially, the purpose ...
  • Opplevelser av controllerrollen i petroleumsbransjen - En studie av controllerrollen i Equinor 

   Eliassen, Martine; Knutseth, Line (Master thesis, 2019)
   Litteraturen beskriver en utvikling fra en tradisjonell controllerrolle, fokusert på overvåking, kontroll og finansiell styring, – til en rådgivende, strategiorientert og proaktiv rolle. Denne utviklingen beskrives både ...
  • Regnskapsmanipulering i norsk kontekst 

   Maric, Amina; Holvik, Veronica Sundøy (Master thesis, 2019)
   I denne studien ønsker vi å kartlegge fenomenet regnskapsmanipulering i lys av norske dommer samt informanter som har kunnskap om tematikken. Vi har som hensikt å kartlegge omfang, men også sette ord på hva ...
  • Samspill mellom styringssystemer i Midt-Telemark kommune 

   Bergan, Charlotte Halvorsen (Master thesis, 2020)
   1. januar 2020 ble 119 kommuner til 47 nye. Kommunene i Norge forvalter store verdier og gjennomfører mange viktige samfunnsoppgaver, og kommunesammenslåinger er derfor et aktuelt område og forske på. Formålet med ...
  • Styring av private barnehager i en stor norsk kommune 

   Selvik, Endre; Hotsmanava, Karyna (Master thesis, 2023)
   Denne masteroppgaven ønsker å besvare problemstillingen: Hvordan benytter en stor norsk kommune styringssystemet ovenfor de private barnehagene og hvilke styringsutfordringer opplever de? For å besvare denne problemstillingen ...
  • Styring ved hjemmekontor - hvordan endring i arbeidsforhold ved hjemmekontor påvirker styringssystemet 

   Willmann, Tommy (Master thesis, 2021)
   Denne oppgaven fokuserer på hva overgangen til hjemmekontor under Covid-19 pandemien gjorde med styringssystemet til en casevirksomhet. Hjemmekontor ble av regjeringen og FHI innført i mars 2020 og førte til en massiv ...
  • Styringsverktøy i en ideell organisasjon 

   Andersen, Lisa Hoff (Master thesis, 2020)
   Abstract will be available on 2023-12-31
  • The art of untangling: High North SME board directors' challenges in understanding strategy, control, and service tasks 

   Fjellvær, Hilde; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Boards of directors represent an important, but understudied, resource for business development of High North SMEs. We studied board director perceptions of what constitutes the most important board tasks and which activities ...
  • “Vårt overskudd er noen andres overlevelsesgrunnlag”: En casestudie av styringsmekanismer og utfordringer ved kostnadseffektivisering i Avinor AS 

   Aldrin, Aurora; Ditlefsen Roseth, Ingeborg (Master thesis, 2023)
   Avinor er en offentlig aktør som skal være selvfinansiert gjennom Avinormodellen. Dette innebærer at overskuddet fra de fire største lufthavnene i Norge skal subsidiere de resterende 39 flyplassene. I 2018 la Riksrevisjonen ...
  • Økonomistyring i banksektoren i lys av digitalisering: En casestudie av en norsk bank 

   Eggan, Ole Jørund; Tømmerås, Mathias (Master thesis, 2021)
   I denne studien har vi sett nærmere på hvilken betydning digitalisering har for økonomistyringen i en norsk bank. I den forbindelse har vi kommet frem til følgende problemstilling: Hvordan kan økonomistyringen i en bank ...