• Fra Null Til Gull 

   Siggerud, Oscar; Larsen, Marius André (Master thesis, 2020)
   Sammendrag Denne studien har som formål å videreutvikle forskning innen styringssystem og spesielt bruken av styringssystem i oppstartsvirksomheter som opplever stor vekst. Denne masteroppgaven er gjennomført som en ...
  • Fusjon av sparebanker 

   Beversmark, Anders (Master thesis, 2019)
   Sparebanknæringen i Norge har siden 1960-tallet opplevd en nedgang i antall banker, og det skjer årlig flere fusjoner mellom banker her til lands. For å kunne forstå hvorfor sparebanker velger å søke sammen med andre ...
  • Hospitals as professional organizations and the perception of distances 

   Solstad, Elsa; Pettersen, Inger Johanne; Robbins, Geraldine (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Management at a distance is increasingly employed to organize hospital resources, of which professionally skilled staff is the key component. Mergers often imply distant management. The study examines the internal ...
  • Kan vi lede via sosiale medier? Om fjernledelse og kommunikasjon 

   Pettersen, Inger Johanne; Solstad, Elsa (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   I denne artikkelen studerer vi hvordan bruk av indirekte kommunikasjonsformer (nettbaserte) utfordrer lederoppgavene i kunnskapsorganisasjoner. Mer konkret er vi opptatte av å studere om fjernledelse medfører en vridning ...
  • Middle managers' roles after a hospital merger 

   Solstad, Elsa; Pettersen, Inger Johanne (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Purpose Mergers are important and challenging elements in hospital reforms. The authors study the social aspects of management and the roles of middle managers in the aftermath of a hospital merger. Especially, the purpose ...
  • Opplevelser av controllerrollen i petroleumsbransjen - En studie av controllerrollen i Equinor 

   Eliassen, Martine; Knutseth, Line (Master thesis, 2019)
   Litteraturen beskriver en utvikling fra en tradisjonell controllerrolle, fokusert på overvåking, kontroll og finansiell styring, – til en rådgivende, strategiorientert og proaktiv rolle. Denne utviklingen beskrives både ...
  • Regnskapsmanipulering i norsk kontekst 

   Maric, Amina; Holvik, Veronica Sundøy (Master thesis, 2019)
   I denne studien ønsker vi å kartlegge fenomenet regnskapsmanipulering i lys av norske dommer samt informanter som har kunnskap om tematikken. Vi har som hensikt å kartlegge omfang, men også sette ord på hva ...
  • Samspill mellom styringssystemer i Midt-Telemark kommune 

   Bergan, Charlotte Halvorsen (Master thesis, 2020)
   1. januar 2020 ble 119 kommuner til 47 nye. Kommunene i Norge forvalter store verdier og gjennomfører mange viktige samfunnsoppgaver, og kommunesammenslåinger er derfor et aktuelt område og forske på. Formålet med ...
  • Styringsverktøy i en ideell organisasjon 

   Andersen, Lisa Hoff (Master thesis, 2020)
   Ideelle organisasjoner kjennetegnes ved fokus på verdier slik som menneskerettigheter, rettferdighet og samfunnssolidaritet. Jeg har valg å studere Plan International, en global bistandsorganisasjon rettet mot barn, og ...
  • The art of untangling: High North SME board directors' challenges in understanding strategy, control, and service tasks 

   Fjellvær, Hilde; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Boards of directors represent an important, but understudied, resource for business development of High North SMEs. We studied board director perceptions of what constitutes the most important board tasks and which activities ...