• Effekten av egenkapitalkrav på boliglån til norske husholdninger 

   De Lange, Petter Eilif; Reite, Endre Jo (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   I denne artikkelen argumenterer vi for at krav til minste egenkapital når det ytes boliglån til husholdningene, som ble innført i 2010, har ført til en kraftig økning i dyre forbrukslån til norske husholdninger. Ved kun å ...
  • Hvordan påvirker nedleggelse av bankkontor valg av boliglånsbank 

   De Lange, Petter Eilif; Reite, Endre Jo (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Flere banker har lagt ned bankfilialer, og begrunner kostnadskutt med mer selvbetjente kunder. Lokalsamfunn argumenterer for bankfilialenes betydning, men fører nedleggelsene fortsatt til kundeavgang? Vi sammenligner ...