• Accounting and everyday work practices in inter-organizational relationships in the public sector 

   Ahlgren, Per Christian (Doctoral theses at NTNU;2017:19, Doctoral thesis, 2017)
   Summary of the thesis This thesis explores the role of accounting and accounting technologies in everyday practices of inter-organizational public sector service provision. Collaborative approaches are generally held ...
  • Anti-hvitvaskingsarbeidet i Norge 

   Pettersen, Sandra; Wainio, Cecilie Marie (Master thesis, 2021)
   Banker er noen av aktørene i den private sektoren som arbeider med anti-hvitvasking. Bankene, sammen med andre finansforetak, er betegnet som førstelinjen i arbeidet med forebygging og bekjempelse av hvitvasking i Norge. ...
  • Budsjettet i ideelle organisasjoner 

   Ludviksen, Cathrine; Lothe, Helene Elise (Master thesis, 2019)
   I denne masteroppgaven undersøker vi hvordan budsjettet utformes og brukes i en ideell organisasjon. Ideelle organisasjoner er organisasjoner som ikke søker å maksimere profitt, men som eksisterer for å oppnå et ideelt ...
  • From relationship orientation to task orientation: On the digitalization of clinical leaders 

   Pettersen, Inger Johanne; Solstad, Elsa (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   This paper studies how clinical leaders perceive their leadership tasks in the context of virtual interactions. We ask whether distant leadership involves a shift from relationship orientation to more task- and control-oriented ...
  • Hospitals as professional organizations and the perception of distances 

   Solstad, Elsa; Pettersen, Inger Johanne; Robbins, Geraldine (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Management at a distance is increasingly employed to organize hospital resources, of which professionally skilled staff is the key component. Mergers often imply distant management. The study examines the internal ...
  • Hvilke styringsstrategier finner vi i sjømatnæringen? 

   Bentsen, Steffen; Nøtnes, Håvard Olsen (Master thesis, 2021)
   Behovet for helhetlig styringssystem i organisasjoner er i dag økende for å imøtekomme en mer kompleks verden. Omgivelser er situasjonsbestemt, og en forutsetning for hvilke styringsstrategier virksomheter har. Formålet ...
  • Hvitvasking i banksektoren 

   Bjerkan, Mats Oliver; Falstad, Thomas Størset (Master thesis, 2020)
   Tema for denne studien er hvitvasking i banksektoren. Bakgrunn for valg av tema er et stadig økende fokus på anti-hvitvaskingsarbeid. De siste årene har vi sett flere medieoppslag om store nordiske banker som er blitt brukt ...
  • Hvordan kan innovasjon innenfor økonomistyringen bidra til forbedret kommunal tjenesteproduksjon? 

   Nyland, Kari; Pettersen, Inger Johanne (TØH-serien;2012: 1, Research report, 2012-05-30)
   Dette er sluttrapport for et prosjekt ved TØH som studerer hvordan innovasjon innenfor økonomistyringsområdet kan bidra til forbedret kommunal tjenesteproduksjon. Dette arbeidet er en del av et større prosjekt som er ...
  • Integrering av bærekraft i styringsverktøy 

   Berge, Vemund; Holmen, Simen André (Master thesis, 2022)
   Helt siden lanseringen av rapporten «Vår felles fremtid» i 1987, også kjent som Brundtlandrapporten, har det vært stort fokus på bærekraftig utvikling (FN, 2021). Gond, Grubnic, Herzig og Moon (2012) påpeker at det eksisterer ...
  • Kan vi lede via sosiale medier? Om fjernledelse og kommunikasjon 

   Pettersen, Inger Johanne; Solstad, Elsa (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   I denne artikkelen studerer vi hvordan bruk av indirekte kommunikasjonsformer (nettbaserte) utfordrer lederoppgavene i kunnskapsorganisasjoner. Mer konkret er vi opptatte av å studere om fjernledelse medfører en vridning ...
  • Management Accounting and Control : the Diversity and Opportunities in Research and Research Methods 

   Pettersen, Inger Johanne (TØH-notat;2012:2, Working paper, 2013-04-05)
   This TØH-notat contains a selection of the papers presented at the workshop 6th – 8th November 2012 at Clarion hotel & Congress, Trondheim. The workshop had the following theme: Management accounting and control – the ...
  • Management Accounting Control: Papers presented at a Workshop at Trondheim Business School, HIST, Norway, Nov. 2011 

   Pettersen, Inger Johanne (TØH-Notat;2011:2, Book, 2011-12-22)
   This TØH-notat contains 12 of the papers presented at the workshop 8th-10th November 2011, at Lian in Trondheim. The workshop had the following theme: Where does the current practiceturn shift in accounting research bring ...
  • Mangfold og utvikling 

   Busch, Tor; Olaussen, Jon Olaf; Pettersen, Inger Johanne (Chapter, 2017)
  • Middle managers' roles after a hospital merger 

   Solstad, Elsa; Pettersen, Inger Johanne (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Purpose Mergers are important and challenging elements in hospital reforms. The authors study the social aspects of management and the roles of middle managers in the aftermath of a hospital merger. Especially, the purpose ...
  • Penger og helse - Fra enkel til kompleks styring i helsesektoren 

   Nyland, Kari; Pettersen, Inger Johanne (Book, 2018)
   Styring i helseforetak er utfordrende. Organisasjonene er store og komplekse, og helsetjenestene stiller store krav til koordinering mellom organisasjonsnivå og institusjoner. Statlig eierstyring gir stadige endringer i ...
  • Prestasjonsevaluering av scenekunstorganisasjoner 

   Bogen, Helle Aas (Master thesis, 2020)
   Norske scenekunstinstitusjoner mottar årlig millioner i offentlige tilskudd. Tilskuddene forvaltes av Kulturdepartementet (KUD), som etter Statens økonomistyringsreglement skal sette mål for bruk av tilskuddene og sørge ...
  • Reforms in Management Control and the Concept of Hybridization: The Diversity in Changes of Functions and Systems 

   Pettersen, Inger Johanne (Chapter, 2018)
   The chapter analyses how the concept of hybridization is used to develop an understanding of how management control reforms are designed, implemented, used and redesigned. Two longitudinal studies in reforming Norwegian ...
  • Regnskapsmanipulering i norsk kontekst 

   Maric, Amina; Holvik, Veronica Sundøy (Master thesis, 2019)
   I denne studien ønsker vi å kartlegge fenomenet regnskapsmanipulering i lys av norske dommer samt informanter som har kunnskap om tematikken. Vi har som hensikt å kartlegge omfang, men også sette ord på hva ...
  • Samfunnsansvar i studentsamskipnaders styringspraksis 

   Koren, Thea; Samuelsen, Hanna Hagvåg (Master thesis, 2020)
   Studentsamskipnader er en særegen organisasjonsform og et relativt nytt fenomen i Norge som oppstod i etterkrigstiden. Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan en studentsamskipnad oversetter samfunnsansvar i ...