• A human perspective on maritime autonomy 

   Relling, Tore; Lutzhoft, Margareta; Ostnes, Runar; Hildre, Hans Petter (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   As for all of the transport segments, autonomy is gaining increasing interest by researchers and for development in the maritime industry, and introducing autonomy is expected to create new possibilities to increase ...
  • The contribution of Vessel Traffic Services to safe coexistence between automated and conventional vessels 

   Relling, Tore; Lützhöft, Margareta; Ostnes, Runar; Hildre, Hans Petter (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The maritime industry could face major changes the coming decade. Technology development opens for new ways of operating vessels and autonomy is argued to revolutionise design and operations. However, despite a large focus ...
  • Den operative bruken av virtuelle AIS AtoN i søk og redning 

   Hannisdal, Eirik; Kristiansen, Ingeborg Andrea Raanes; Bjørkedal, Lillian; Pettersen, Øystein Reimers (Bachelor thesis, 2017)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke om formidling av søkeområder i forbindelse med søk- og redningsoperasjoner kan utføres på en mer forenklet og tidsbesparende måte. Oppgaven tar utgangspunkt i bruken av virtuelle ...
  • Determinants, methods, and solutions of evacuation models for passenger ships: A systematic literature review 

   Arshad, Hossein; Emblemsvåg, Jan; Li, Guoyuan; Ostnes, Runar (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Passenger ships facilitate the mobility of people at sea and are a significant revenue stream for societies. Simultaneously, they should meet safety standards. One of the main safety pillars is offering passengers a reliable ...
  • Enhancing Navigator Competence by Demonstrating Maritime Cyber Security 

   Hareide, Odd Sveinung; Jøsok, Øyvind; Lund, Mass Soldal; Ostnes, Runar; Helkala, Kirsi Marjaana (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   As technology continues to develop, information and communication technology and operational technology on board ships are increasingly being networked, and more frequently connected to the Internet. The introduction of ...
  • Fremtidens autonome ubemannede kapasiteter i Sjøforsvaret 

   Hareide, Odd Sveinung; Relling, Tore; Pettersen, André; Sauter, Alexander; Mjelde, Frode Voll; Ostnes, Runar (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Sjøforsvaret har en lang historie med å utnytte ny teknologi for å øke den operative evne. Denne artikkelen tar sikte på å gi leseren økt forståelse av hva autonomi er, og hvordan dette kan nyttiggjøres i Sjøforsvaret. ...
  • How vessel traffic service operators cope with complexity – only human performance absorbs human performance 

   Relling, Tore; Hildre, Hans Petter; Lützhöft, Margareta Holtensdotter; Ostnes, Runar (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   The Vessel Traffic Services is a control system in the maritime traffic system where the VTS operators need to cope with a complex environment to contribute to safe and efficient ship movements. By using cognitive task ...
  • Implementering av virtuelle AIS-AtoN i SAR-operasjoner 

   Flåte, Frode; Olsen, Torbjørn Bergheim (Bachelor thesis, 2017)
   Denne oppgaven handler om å undersøke om det er mulig å formidle kritisk informasjon i søk og redning på en mer effektiv måte. Problemstillingen belyser muligheten for implementering av virtuelle Automatic Identification ...
  • Is Full-autonomy the Way to Go Towards Maximizing the Ocean Potentials? 

   Zghyer, Rami; Ostnes, Runar; Halse, Karl Henning (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Growth prospects for ocean economy are promising because ocean industries are addressing challenges such as food security, energy security and climate change. However, safety and efficiency are the general challenges of ...
  • Kan navigasjonssikkerheten til sjøs forbedres ved overgang fra S-57 til S-100? 

   Irgens, Tor Adrian Hovden; Strøm, Magnus Westersjø; Svarte, Pål Veksetmo (Bachelor thesis, 2020)
   Flesteparten av dagens navigatører benytter ECDIS for å støtte seilasen, fremfor papirkart som ble brukt tidligere. I dag bruker ECDIS S-57 som hydrografisk standard. Denne standarden er gammel og fryst, noe som medfører ...
  • Mineralutvinning på havbunnen i norske havområder. 

   Kløvning, Erik Mikal; Ellingvåg, Kjetil; Aandahl, Erik (Bachelor thesis, 2016)
   Mineralutvinning på havbunnen innenfor norske havområder er et aktuelt og attraktivt felt i dag. Forskere ved NTNU i Trondheim og Universitetet i Bergen har kartlagt havområder mellom Jan Mayen og Svalbard, hvor de har ...
  • Oppfølging av mannskap etter en krisesituasjon. 

   Osnes, Maria; Schjelderup, Stine Kamilla Kvalsvik; Holstad, Martinus Muren (Bachelor thesis, 2016)
   Denne oppgaven handler om mannskapets behov og tilbud om oppfølging etter en krisesituasjon. Problemstillingen for gruppens oppgave er: Er det tilstrekkelig oppfølging av mannskap etter en krisesituasjon? Med spesiell tanke ...
  • Scan Pattern for the Maritime Navigator 

   Hareide, Odd Sveinung; Ostnes, Runar (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The maritime high speed craft navigators` ultimate aim has for decades been to safely and efficient navigate the vessel to its destination. The last decade an increased use of technology has arrived at the maritime ship ...
  • A systems perspective on maritime autonomy: The Vessel Traffic Service’s contribution to safe coexistence between autonomous and conventional vessels 

   Relling, Tore (Doctoral theses at NTNU;2020:412, Doctoral thesis, 2020)
   The technology development is a cornerstone of continuously improving the society. Automation has increased efficiency, and during the last decade, digitalisation has been another game changer that has opened for technology ...
  • Søk og redning i arktiske strøk 

   Opsal, Christian Remøy; Nordås, Kristoffer Hågensen; Bjørnvold, Severin Andre (Bachelor thesis, 2020)
   Vi har i denne oppgaven sett nærmere på hvordan Norges søk og redningskapasitet i arktiske strøk er bygget opp. Etter hendelsen med «Viking Sky» på Hustadvika ble det stilt spørsmål ved om redningsberedskapen til Norge ...
  • The use of Eye Tracking Technology in Maritime High-Speed Craft Navigation 

   Hareide, Odd Sveinung (Doctoral theses at NTNU;2019:83, Doctoral thesis, 2019)
   The change from paper charts to Electronic Navigational Charts (ENC) has been regarded as a paradigm shift in maritime navigation. The traditional navigator skills have been challenged with the introduction of integrated ...
  • Validation of a maritime usability study with eye tracking data 

   Hareide, Odd Sveinung; Ostnes, Runar (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The main objective of the navigation system on board a High Speed Craft (HSC) is contributing to safe operation, which is supported by a high degree of situation awareness for the navigator. On the modern HSC bridge, an ...