• Å arbeide i noens hjem. Ideologi og praksis i bofellesskap for personer med utviklingshemming 

   Mjøen, Odd Morten (Doktoravhandlinger ved NTNU;2019:361, Doctoral thesis, 2019)
   Sammendrag: Gjennom HVPU-reformen på starten av 1990-tallet ble institusjonsomsorgen avviklet og kommunene overtok ansvaret for tjenestene for personer med utviklingshemming. De nye hjemmebaserte omsorgstjenestene var ...
  • Barn, traumer og omsorg 

   Rømo, Stine Danielsen (Bachelor thesis, 2020)
   Tittel: Barn, traumer og omsorg Introduksjon/bakgrunn: Vernepleiere jobber på barnevernsinstitusjoner. Barna som bor på barnevernsinstitusjonene har ofte opplevd traumatiske hendelser. Gjennom denne oppgaven skal jeg se ...
  • Cochleaimplantat i et tospråklig og etisk perspektiv 

   Kermit, Patrick; Holm, Astri; Mjøen, Odd Morten (HiST ALT rapport, Research report, 2005)
   Bakgrunnen for prosjektet som beskrives i denne rapporten er ønsket om å kunne vurdere deler av den pågående diskusjonen om cochleaimplantat (”CI”). CI er den mest avanserte teknologiske nyvinning innen hørselstekniske ...
  • Fysisk aktivitet og depresjon 

   Kjeldsli, Maria Grutsæter (Bachelor thesis, 2020)
   SAMMENDRAG Introduksjon/bakgrunn: Depresjon er en psykisk lidelse som er mye utbredt og verdens helseorganisasjon hevdet i 2014 at depresjon kommer til å være den nest mest ledende årsaken til sykdom. I løpet av livet vil ...
  • Hvordan kan vernepleieren forebygge forekomsten av selvmord og selvmordsforsøk hos pasienter innlagt på døgnavdelinger ved psykiatriske institusjoner? 

   Thorland, Tirild Dansdatter (Bachelor thesis, 2020)
   Tittel: Hvordan kan vernepleieren forebygge forekomsten av selvmord og selvmordsforsøk hos pasienter innlagt på døgnavdelinger ved psykiatriske institusjoner? Hensikt: Hensikten med denne studien var å opparbeide kunnskap ...
  • Utviklingshemming og seksualitet 

   Sørhaug, Hanne Marit (Bachelor thesis, 2020)
   Bakgrunn: Målet er å vise at det er ulike faktorer som kan bistå vernepleiere i å fremme en sunn seksuell helse hos utviklingshemmede. Hensikt: Hensikten med denne studien er å vise hvordan vernepleieren/tjenesteytere kan ...
  • Vernepleieren og elever med ADHD i skolen 

   Moan, Lea (Bachelor thesis, 2020)
   Stikkord/nøkkelord: Elever, ADHD, vernepleier, livskvalitet. Introduksjon: Rundt 3-5% av barn og unge under 18 år har ADHD. Ungdom med diagnosen dropper oftere ut av skolen. På grunn av symptomene ADHD gir, fører det ofte ...
  • Vernepleierens verktøy i norske skoler 

   Hemma, Ragnhild (Bachelor thesis, 2020)
   Sammendrag Hensikt: Hensikten med studiet er å gi vernepleieren kunnskap om hvordan man kan bistå skolene med forebygging av atferdsproblemer hos barn og unge. Metode: Metoden som blir brukt er litteraturstudie. Resultat: ...