• Has the Diversification Effect of Small Stock Portfolios Changed? 

   Levinh, Tim Himle.; Ombudstvedt, Thomas Fredrik. (Master thesis, 2022)
   I denne avhandlingen undersøker vi utviklingen til risikokomponentene til mindre porteføljer bestående av 1 til 30 aksjer og deres risikonivå. Når vi analyserer simulerte porteføljer de siste fire tiårene finner vi at ...
  • Has the Diversification Effect of Small Stock Portfolios Changed? 

   Levinh, Tim Himle.; Ombudstvedt, Thomas Fredrik. (Master thesis, 2022)
   I denne avhandlingen undersøker vi utviklingen til risikokomponentene til mindre porteføljer bestående av 1 til 30 aksjer og deres risikonivå. Når vi analyserer simulerte porteføljer de siste fire tiårene finner vi at ...