• Bærekraftig bruk av lakseblod. 

   Sætre, Elias Skaare; Pettersen, Arne Robert (Bachelor thesis, 2021)
   I dagens oppdrettsnæring blir det meste av fisken brukt, men blodet er noe som ingen bruker direkte. Blodet er derfor en stor ugift for bedrifter å kvitte seg med, med tanke på det blir kastet. Det er her vi ønsker å komme ...
  • Effekt av ytre påkjenninger på hemoglobinmengde i torskemuskel (Gadus morhua) 

   Hammerbekk, Susanne Myklebust; Nes, Malin Sæbø (Bachelor thesis, 2023)
   I denne oppgaven har vi samarbeidet med Møreforsking i forsøk på hvitfisk, som en del av prosjektet «Fisk 4.0». Det har blitt undersøkt hvordan kvaliteten i torskemuskelen påvirkes ved ulike former for håndtering. Dette ...
  • Heterotrophic growth of Galdieria sulphuraria on residues from aquaculture and fish processing industries 

   Pleissner, Daniel; Schönfelder, Stephanie; Händel, Nicole; Dalichow, Julia; Ettinger, Judith; Kvangarsnes, Kristine; Dauksas, Egidijus; Rustad, Turid; Cropotova, Janna (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   The study aimed at zero-waste utilization of fish processing streams for cultivation of microalgae Galdieria sulphuraria. Wastewater from a fish processing facility, slam (mix of used fish feed and faeces), and dried pellet ...
  • Muligheten for å erstatte noe av natriumsaltet i lakesalting av torsk (Gadus morhua) med tørket Butare (Alaria esculenta) 

   Rimmereide, Astrid (Bachelor thesis, 2020)
   Tang og tare er en voksende næring i Norge som har gode muligheter for dyrking langs kysten, i tillegg til taretråling. Det er derfor stor interesse å finne nye bruksområder for tare. Det blir konsumert over dobbelt så mye ...
  • Physicochemical and functional properties of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) hydrolysate 

   Kvangarsnes, Kristine; Dauksas, Egidijus; Tolstorebrov, Ignat; Rustad, Turid; Bartolomei, Martina; Xu, Ruoxian; Lammi, Carmen; Cropotova, Janna (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Due to the continuous growth of the world population, there is an urgent need to find sustainable sources of high-quality protein. Fish side streams rich in essential nutrients and accounting for 60–70% of the whole fish, ...
  • Produksjon og bruk av ørrethydrolysat for utvikling av funksjonelle matvarer 

   Olsen, Marius Flaaten; Sæter, Anna Følstad (Bachelor thesis, 2022)
   I Norge produseres det årlig 83.489 tonn regnbueørret. En konsekvens av denne produksjonen er restråstoffet som oppstår, og mye av dette restråstoffet blir ikke brukt. Restråstoff fra regnbueørret og andre fiskearter ...
  • Sammenligne fysiske og kjemiske egenskaper av økologiske og vanlig oppdrettslaks 

   Nakken, Rebekka Vik (Bachelor thesis, 2020)
   Oppdrettsnæringen har vokst siden oppstarten i 1970 til å være en av Norges viktigste del innenfor både økonomien i form av sysselsetning og som en eksportverdi. 2013 ble det eksportert laks fra hele landet for ca. 39.8 ...
  • Tiltreknings effekten til agn i ulike tilstander og intensitetsnivåer 

   Brandshaug, Ben Johan Borgundvåg; Sørensen, Susanne Solli (Bachelor thesis, 2022)
   Denne oppgaven vil ta for seg effekten av tre ulike agntyper av sild, og se hvordan de ulike tilstandene og intensitetsnivå vil trekke til seg organismer. Oppgaven vil dermed se nærmere på den generelle luktsprednings ...
  • Transformation of Seafood Side-Streams and Residuals into Valuable Products 

   Siddiqui, Shahida Anusha; Schulte, Henning; Pleissner, Daniel; Schönfelder, Stephanie; Kvangarsnes, Kristine; Dauksas, Egidijus; Rustad, Turid; Cropotova, Janna; Heinz, Volker; Smetana, Sergiy (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Seafood processing creates enormous amounts of side-streams. This review deals with the use of seafood side-streams for transformation into valuable products and identifies suitable approaches for making use of it for ...
  • Utvikling av funksjonell matvare basert på tran og butare 

   Tryggeseth, Nohr, Mathilde; Eikås, Mellingen, Håvard (Bachelor thesis, 2022)
   Hensikten med dette prosjektet har vært å utvikle en funksjonell matvare basert på ingredienser som tran og plante antioksidanter som oregano ekstrakt og butare (Alaria esculenta). Det ble i dette prosjektet gjort ved å ...