• Beyond autonomy and care: Experiences of ambivalent abortion seekers 

   Kjelsvik, Marianne; Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Moi, Asgjerd Litleré; Aasen, Elin Margrethe; Nortvedt, Per; Gjengedal, Eva (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Background While being prepared for abortions, some women experience decisional ambivalence during their encounters with health personnel at the hospital. Women’s experiences with these encounters have rarely been examined. ...
  • Bipolar lidelse og psykososiale tiltak 

   Teige, Kristina Setnes; Ørstavik, Mathilde Myklebust (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikt: Hensikten med denne bacheloroppgaven var å belyse hvordan pasienter med bipolar lidelse erfarer psykososiale tiltak i møte med helsetjenesten og hvordan disse tiltakene har betydning for deres helse. Metode: Dette ...
  • Construction of patients' position in Norway's Patients' Rights Act 

   Aasen, Elin Margrethe; Dahl, Berit Misund (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Background: Since the adoption of the Universal Declaration of Human Rights by the United Nations in 1948, human rights as set out in government documents have gradually changed, with more and more power being transferred ...
  • Forebyggende ernæringsarbeid i hjemmebasert omsorg. 

   Lange-Sandvik, Agata; Moldskred, Tonje (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikt: Oppgavens hensikt er å belyse hvordan sykepleiere kan bidra til å forebygge underernæring hos personer med demens, hvorfor det er viktig for helsen deres, og hvordan hjemmebasert omsorg kan øke kvaliteten på ...
  • Kompetanse i hjemmesykepleien 

   Birkeland, Trine (Master thesis, 2020)
   Bakgrunn: Samhandlingsreformen har endret organiseringen av helsetjenesten i Norge. Et av målene er å redusere etterspørselen av «unødvendige» spesialisthelsetjenester gjennom å overføre oppgaver knyttet til medisinsk ...
  • Palliasjon og demens 

   Eggertsdottir E, Iris Frida; ; Slotsvik, Larisa (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikt: Oppgaven har til hensikt å belyse hvordan sykepleiere erfarer å gi palliativ pleie til pasienter med langtkommen demens. Dette for å oppnå økt kunnskap om hvordan sykepleiere kan gi best mulig pleie til en økt ...
  • Walking on a tightrope : caring for ambivalent woman considering abortions in the first trimester 

   Kjelsvik, Marianne; Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Moi, Asgjerd Litleré; Aasen, Elin Margrethe; Gjengedal, Eva (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Aims and objectives To improve the understanding and competence of health personnel when caring for ambivalent pregnant women, the aim of this study is to explore the experiences of encountering women who are unsure whether ...
  • Walking on a tightrope: caring for ambivalent woman considering abortions in the first trimester 

   Kjelsvik, Marianne; Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Moi, Asgjerd Litleré; Aasen, Elin Margrethe; Gjengedal, Eva (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Aims and objectives To improve the understanding and competence of health personnel when caring for ambivalent pregnant women, the aim of this study is to explore the experiences of encountering women who are unsure whether ...
  • Women's experiences when unsure about whether or not to have an abortion in the first trimester 

   Kjelsvik, Marianne; Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Moi, Asgjerd Litleré; Aasen, Elin Margrethe; Chesla, Catherine A.; Gjengedal, Eva (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Abortion during the first trimester is legal in most Western countries. However, deciding to terminate a pregnancy is a challenging process, and some women arrive at the abortion clinic still not absolutely certain. We ...