Now showing items 21-36 of 36

  • Inkludering og tilpasset undervisning i kroppsøving, og kroppsøvingslæreres påvirkning på elevenes motivasjon: En kvalitativ studie om kroppsøvingslæreres planlegging og praksis 

   Hunnestad, Tone Lervåg (Bachelor thesis, 2020)
   Denne oppgaven handler om hvordan kroppsøvingslærere planlegger og praktiserer inkludering og tilpasset undervisning. Videre fokuseres det også på hvordan kroppsøvingslærerne påvirker motivasjonen til elevene til å delta. ...
  • Integrering av barn og unge med funksjonsnedsettelser i idretten 

   Kosmo, Emilie Andrea (Bachelor thesis, 2020)
   Integrering av barn og unge med funksjonsnedsettelser i idretten er temaet for oppgaven. Hensikten med denne oppgaven var å besvare problemstillingen: hvordan man kan integrere barn og unge med funksjonsnedsettelser i ...
  • Kjønn i langrennssporten 

   Jensen, Anna (Bachelor thesis, 2019)
   Denne studien omhandler kvinner i langrennssporten og vil se på betydninger av kjønn i informantenes hverdag. Studien baserer seg på kvalitativ forskning og dybdeintervjuer er brukt for å innhente informasjon om fenomener ...
  • Kroppspress blant mannlige idrettsstudenter 

   Myhren, Stine Eriksen (Bachelor thesis, 2019)
   Forfatter: Stine Eriksen Myhren Tittel: Kroppspress blant mannlige idrettstudenter Problemstilling: Hvordan opplever mannlige idrettstudenter det økende kroppspresset i dagens samfunn, og hvilken rolle mener de at ...
  • Kroppsøving og tilpasset opplæring i den norske videregående skole 

   Lysheim, Mari Helene Reinaas (Bachelor thesis, 2020)
   Formål: Formålet med denne litteraturstudien var å undersøke eksisterende forskning på tilpasset opplæring i kroppsøving for elever med funksjonsnedsettelser som baserte seg på det norske skolesystemet. Det skulle også ...
  • Kroppsøvingslærerstudenten 

   Aalberg, Henrik Sjøvold (Master thesis, 2021)
   Dette masterprosjektet tar sikte på å bli bedre kjent med de som studerer til å bli fremtidens kroppsøvingslærere, og undersøke det forskningslitteraturen omtaler som idrettshabitus hos kroppsøvingslærerstudenter. Prosjektet ...
  • Motiver til trening blant kjønn 

   Hjørnerød, Caroline (Bachelor thesis, 2019)
   I denne oppgaven har det blitt undersøkt hvor viktig motiv knyttet til helse, kropp og utseende, konkurranse og det sosiale er til trening blant kjønn, og hvordan disse kan ses i lys av kjønnsroller. Bakgrunnen for valg ...
  • New relative intensity ambulatory accelerometer thresholds for elderly men and women: The Generation 100 study 

   Zisko, Nina; Carlsen, Trude; Salvesen, Øyvind; Aspvik, Nils Petter; Ingebrigtsen, Jan Erik; Wisløff, Ulrik; Stensvold, Dorthe (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Background Public health initiatives world-wide recommend increasing physical activity (PA) to improve health. However, the dose and the intensity of PA producing the most benefit are still debated. Accurate assessment ...
  • Norwegian football academy players - Player's self-assessed skills, stress and coach-athlete relationship 

   Sæther, Stig Arve; Aspvik, Nils Petter; Høigaard, Rune (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Background: Being part of a football academy environment is associated with many advantages. Even so, academy players will also encounter a range of personal and interpersonal challenges that might affect their development, ...
  • Objectively measured physical activity in older adults 

   Aspvik, Nils Petter (Doctoral theses at NTNU;2021:30, Doctoral thesis, 2021)
   Eldre og objektivt målt fysisk aktivitet Ifølge Verdens helseorganisasjon ser man nå en demografisk endring hvor andelen eldre personer vil øke betraktelig. En gradvis endring mot flere eldre forventer å føre til økte ...
  • Oppvekst i bygder. Ungdom i Sør-Trøndelag 

   Aspvik, Nils Petter; Sæther, Stig Arve; Ingebrigtsen, Jan Erik (Research report, 2008)
   I denne rapporten fokuseres det på de unges fysisk aktivitetsnivå, deltagelse i den organiserte idretten, trivsel, rusmidler og bomiljø og framtidstanker i Sør Trøndelag. Resultatene bygger på de unges svar i et ...
  • Predictors of dropout in exercise trials in older adults: The generation 100 study 

   Viken, Hallgeir; Reitlo, Line Skarsem; Zisko, Nina; Nauman, Javaid; Aspvik, Nils Petter; Ingebrigtsen, Jan Erik; Wisløff, Ulrik; Stensvold, Dorthe (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Purpose Dropout from exercise programs, both in the real world and in research, is a challenge, and more information on dropout predictors is needed for establishing strategies to increase the likelihood of maintaining ...
  • Seasonal variation in objectively assessed physical activity among young Norwegian talented soccer players: A description of daily physical activity level 

   Sæther, Stig Arve; Aspvik, Nils Petter (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   ‘Practise makes perfect’ is a well-known expression in most sports, including top-level soccer. However, a high training and match load increases the risk for injury, overtraining and burnout. With the use of accelerometers ...
  • Talent Development Environments in Football: Comparing the Top-Five and Bottom-Five-Ranked Football Academies in Norway 

   Gangsø, Kristian; Aspvik, Nils Petter; Mehus, Ingar; Høigaard, Rune; Sæther, Stig Arve (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Background: The aim of this study was to examine junior-elite football players’ perception of their talent development environment by comparing clubs ranked as the top-five and bottom-five in the 2017 Norwegian academy ...
  • Videofeedback i Norsk Fotball 

   Reyes, Christoffer A. W. (Master thesis, 2021)
   De siste 15-20 årene har videofeedback (VFB) blitt en mer benyttet metode i fotball for analysering og evaluering av eget lags- og motstanderes ferdigheter og prestasjoner. VFB kan være med på å fremme utviklingen av flere ...
  • Vurdering i kroppsøving – til fordel for enkelte? 

   Morken, Susanna (Master thesis, 2020)
   Hensikt: Vurderingspraksis i kroppsøving er viet stor oppmerksomhet de siste årene. Forskningen som er gjort på temaet er i hovedsak basert på kvalitativ metode med lærerperspektiv. Denne studien har til hensikt å undersøke ...