Show simple item record

dc.contributor.advisorSæther, Stig Arve
dc.contributor.authorNilsen, Stine Moen
dc.date.accessioned2024-04-06T17:20:02Z
dc.date.available2024-04-06T17:20:02Z
dc.date.issued2024
dc.identifierno.ntnu:inspera:157505967:20900197
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3125162
dc.description.abstractDenne masteroppgaven, med tittelen «Ferdighetsutvikling i kvinnefotball» tar sikte på å undersøke kvinnelige fotballspilleres opplevelser knyttet til rammene for ferdighetsutvikling i deres egne klubber, og hvordan disse opplevelsene skiller seg fra forholdene til mannlige spillere. Gjennomført som en del av lektorutdanningen i kroppsøving og idrettsfag ved NTNU, fokuserer studien spesielt på talentutvikling innen kvinnefotball. Ved å anvende en kvalitativ tilnærming med dybdeintervjuer, ble fem kvinnelige fotballspillere fra en norsk utviklingsklubb nøye undersøkt. Formålet var å avdekke deres opplevelser knyttet til ferdighetsutvikling, med særlig vekt på kulturelle forhold, treningshverdag, økonomiske faktorer, og medieoppmerksomhet. Videre utforsker studien hvordan kvinnelige fotballspillere oppfatter nødvendig støtte og ressurser for å forbedre sin ferdighetsutvikling i fotball. Resultatene av studien gir verdifull innsikt og dyptgående forståelse for de utfordringene og mulighetene kvinnelige fotballspillere står overfor i sin utviklingsprosess. Disse funnene vil bli grundig presentert og drøftet i oppgaven, med mål om å bidra til en bredere og mer nyansert forståelse av ferdighetsutvikling i kvinnefotball. Studien understreker viktigheten av å anerkjenne og tilrettelegge for de unike behovene til kvinnelige fotballspillere for å skape et mer likeverdig tilbud innenfor idretten.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleFerdighetsutvikling i kvinnefotball En kvalitativ studie av fotballspillere sin opplevelse av rammer for ferdighetsutvikling i egen klubb
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record