Show simple item record

dc.contributor.advisorStigen, Linda
dc.contributor.authorHodzic, Hanna Åkset
dc.date.accessioned2023-10-10T17:19:55Z
dc.date.available2023-10-10T17:19:55Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:147693318:163656044
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3095591
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractTittel: Ergoterapeuters rolle i å fremme arbeidsdeltakelse for personer med ADHD Bakgrunn: Voksne med ADHD kan møte på flere utfordringer i arbeidslivet. Symptomene kan påvirke blant annet jobbsøking, jobbfastholdelse og jobbprestasjoner. Hensikten med denne oppgaven var å sammenfatte forskningsbasert litteratur om ergoterapeuters rolle i å fremme arbeidsdeltakelse for personer med ADHD. Problemstilling: På hvilken måte kan ergoterapeuter bidra til å fremme deltakelse for personer med ADHD i arbeidslivet? Metode: Problemstillingen ble belyst gjennom en litteraturstudie med systematisk tilnærming. Søkene ble utført i databasene PubMed og CINAHL. Resultat: To kvalitative studier og en randomisert kontrollstudie (RCT) ble inkludert. Tre hovedtemaer ble identifisert: «Klientsentrert praksis», «Sosial støtte og følelsen av tilhørighet» og «Deltagelse i arbeidsliv og økt livskvalitet». Konklusjon: Ergoterapeuter bør ha en klientsentrert tilnærming i møte med personer med ADHD. Selvvalgte mål, sosial støtte og følelsen av tilhørighet kan øke engasjement i daglige aktiviteter og arbeid for denne gruppen. Arbeidsdeltakelse kan også være en kilde for å forbedre livskvalitet og strukturere hverdagen. Grunnet begrensninger i de inkluderte studiene mener jeg det fortsatt er behov for ytterligere forskning for å kunne gi mer generaliserbare konklusjoner. Nøkkelord: Voksne med ADHD, Ergoterapi, Arbeidsdeltakelse, Livskvalitet
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleErgoterapeuters rolle i å fremme arbeidsdeltakelse for personer med ADHD
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record