Show simple item record

dc.contributor.advisorGeiss, Stefan
dc.contributor.authorGranli, Sigurd Johannes
dc.date.accessioned2023-09-22T17:20:28Z
dc.date.available2023-09-22T17:20:28Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:138964717:36345953
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3091484
dc.description.abstractDenne masteroppgaven undersøker hvordan lokalpolitikere opplever påvirkningen fra nyhetsartikler om lakseoppdrett på deres politiske beslutninger og prioriteringer, i lys av mediatiseringen av politikk og hybridisering av mediesystemet. Gjennom 7 eliteintervjuer med lokalpolitikere i Norge, avslører studien at mediedekningen av lakseoppdrett og laksenæringen har en betydelig innflytelse på politikernes beslutningsprosesser. Funnene indikerer en gjensidig avhengighet mellom politikerne og media, og lokalpolitikerne uttrykker en forståelse av viktigheten av å navigere i dette landskapet for å fremme deres politiske mål og interesser. Studien avslører også en rekke strategier som politikerne bruker for å håndtere mediedekningen, inkludert å være proaktive, etablere gode relasjoner med journalister, og bruk av sosiale medier for å kommunisere direkte med velgerne. Til slutt understreker studien behovet for videre forskning i dette dynamiske feltet, da det belyser hvor sammensatt og betydelig medias innflytelse på lokalpolitikken kan være. Denne oppgaven bidrar med innsikt for politikere, journalister, og forskere som er interessert i det komplekse samspillet mellom politikk, media, og samfunn.
dc.description.abstractThis Master's thesis investigates the perceived impact of news articles about salmon farming on the political decisions and priorities of local politicians within the broader context of the mediatization of politics and the hybridization of the media system. Utilizing seven elite interviews with local politicians in Norway, the study uncovers the substantial influence media coverage pertaining to salmon farming and the salmon industry has on the decision-making processes of these politicians. The findings suggest a symbiotic relationship between the politicians and the media, with local politicians acknowledging the necessity of adeptly navigating this landscape to effectively advance their political objectives and interests. The study further divulges a variety of strategies employed by politicians to manage media coverage, including proactive engagement, fostering strong relations with journalists, and utilizing social media platforms for direct communication with their constituents. Ultimately, the study emphasizes the need for ongoing research within this dynamic field, as it shines a light on the intricate and profound influence media has on local politics. This thesis thereby contributes valuable insights for politicians, journalists, and researchers interested in the intricate interplay between politics, media, and society.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleFra Nyhetssaker til Politiske Beslutninger: Medias Innflytelse på Politisk Beslutningstaking rundt Lakseoppdrett
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record