Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAass, Lisbeth Kjelsrud
dc.contributor.authorAamodt, Dina Inez Stokke
dc.contributor.authorKulsveen, Vilde
dc.date.accessioned2023-08-22T17:19:19Z
dc.date.available2023-08-22T17:19:19Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:139585348:151284284
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3085312
dc.description.abstractLitteraturstudien belyser viktigheten av sykepleiers kompetanse og forhold i møte med kvinner utsatt for fødselsdepresjon. Forebygging, informasjon og undervisning til mor, samt sykepleiers rolle kommer frem i studien. Bruk av kartleggingsverktøy har vist betydelig effekt for identifisering av mødre med symptomer. Studien belyser Norges praktisering i arbeid med mødre etter fødsel. Arbeidet viser hvilket forbedringspotensial for rutinebaserte retningslinjer, som omhandler systematisk screening og rådgivning til mor. Mangel på kompetanseheving av sykepleiere kan påvirke ivaretakelsen og mødrenes opplevelse. Nødvendig opplæring av sykepleiere øker kvaliteten på arbeidet som utøves. Sykepleiere er kvalifisert til å kartlegge og formidle informasjon og rådgivning til mødre, som kan forebygge fødselsdepresjon. I tillegg kan ytterligere sykepleietiltak redusere antall kvinner med symptomutvikling.
dc.description.abstractOur literature research highlights the importance of nurses’ competence and relationships with women exposed to postpartum depression. Prevention, information, and education to mothers, as well as the role of nurses is revealed in the study. Survey has shown significant effect in identifying mothers with symptoms. The study sheds light on Norway ́s practice in work with mothers postpartum. The work shows the potential improvement for routine-based guidelines, which consists of systematic screening and counseling to mothers. Lack of professional development for nurse’s care can affect the mothers’ experience. Necessary training of nurses increases the quality of the work provided. Nurses are qualified to survey and provide information and counseling to mothers, which can prevent postpartum depression. In addition, additional nursing intervention can reduce the statistic of women with symptom development.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan kan sykepleier bidra til å identifisere og forebygge fødselsdepresjon hos mødre?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel