Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBøhle, Kari
dc.contributor.authorMegård, Jan Tore
dc.date.accessioned2023-07-13T17:23:03Z
dc.date.available2023-07-13T17:23:03Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:143262155:70782485
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3078841
dc.description.abstractI en stadig videre søken etter alternative behandlingsformer og nye perspektiver på miljøterapi forskes det på om musikkterapi kan åpne dører for pasienter med utfordringer knyttet til psykisk helse. Ved hjelp av internasjonale studier på effektene av ulik bruk av musikk som terapiform, eller brukt i det daglige for å bistå i regulering av emosjoner og beherskelse av symptomer, retter denne oppgaven søkelyset mot en forståelse av hvordan effektene av musikkterapi kan ta del i psykisk helse-recovery.
dc.description.abstractThrough an ever-widening search for alternative treatment programmes and new perspectives on environmental therapy, it seems that music therapy may open doors for the mentally ill. By consulting several recent international studies on the use of music as a form of therapy, or used in daily life to regulate emotions and symptoms, this thesis aims to shed light on the effects of music therapy in mental health recovery.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEffekt av musikkterapi i behandling av psykoselidelser
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel