Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorEspeland, Kristin
dc.contributor.authorNyborg, Marita
dc.date.accessioned2023-07-13T17:22:44Z
dc.date.available2023-07-13T17:22:44Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:143262155:65126310
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3078823
dc.description.abstractSammendrag Tittel: Musikkterapiens effekt på agitasjon hos personer med demens Introduksjon/bakgrunn: Personer med demens er en sårbar pasientgruppe i samfunnet vårt, og forekomsten av demens vil øke til det dobbelte om 35 til 40 år, i Norge og andre europeiske land. Agitasjon er et av de symptomene ved demens som ofte skaper betydelig lidelsestrykk både for pasient og pårørende, og er ofte en årsak til vurdering av legemidler som del av behandling. Andre miljømessige og psykososiale tiltak bør være forsøkt før en starter medikamentell behandling for å redusere symptomer som agitasjon. Hensikt: Undersøke effekten av musikkterapi på agitasjon hos personer med demens. Metode: Oppgaven benytter litteraturstudie som metode, hvor det er funnet frem til fem forskningsartikler gjennom systematisk litteratursøk. Samt benyttes annen relevant litteratur. Resultat: Fire av de fem utvalgte artiklene fant at musikkterapi som intervensjon, ga signifikant redusering i symptomet agitasjon. En artikkel fant ikke signifikant redusert effekt på agitasjon, som følge av musikkterapien. Konklusjon: Fire av fem artikler fant signifikant redusert effekt på symptomet agitasjon, som følge av musikkterapien. På bakgrunn av dette tyder det på at musikkterapi kan være et effektivt tiltak å implementere i sykehjem eller andre boliger, for å redusere agitasjon hos personer med demens. Nøkkelord: Demens, musikkterapi og agitasjon.
dc.description.abstractSummary Title: The effect of music therapy on agitation in people with dementia Introduction/background: People with dementia is a vulnerable patientgroup in our society, and the proportion of people with dementia will double in 35 to 40 years, in Norway and other European countries. Agitation is a symptom of dementia that often creates significant suffering, both for the patient and family or caregivers. Agitation is also often a reason that medications is considered as a part of the treatment. Other environmental or psychosocial methods should be tried before starting medical treatment to reduce symptoms like agitation. Purpose: Examine the effect of music therapy on agitation in people with dementia. Method: The method used is a literature-study using five scientific research articles, that is found through systematic literature research. In this literature-study its also used other relevant literature. Result: Four of the five scientific research articles found that music therapy, gave significant reduction of the symptom agitation. One article found no signicifant reduced effect on agitation, as a result of the music therapy. Conclusion: Four of five articles found significant reduced effect on the symptom agitation, as a result of the music therapy. Based on these results, it can indicate that music therapy would be an effective measure/method to implement in hospitals or other carehomes, to reduce agitation in people with dementia. Keywords: Dementia, music therapy and agitation.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleMusikkterapiens effekt på agitasjon hos personer med demens
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel