Show simple item record

dc.contributor.advisorBakke, Snorre
dc.contributor.advisorKvangarsnes, Kristine
dc.contributor.authorMuren, Daniel
dc.contributor.authorJohansen, Magnus Rørvik
dc.contributor.authorPedersen, Ragnar
dc.date.accessioned2023-07-11T17:27:24Z
dc.date.available2023-07-11T17:27:24Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:146720542:149498223
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3078026
dc.description.abstractBakgrunnen for denne undersøkelsen var å lære mer om akvakultur sin påvirkning på bentiske arter. Denne oppgaven tar for seg akvakultur sin påvirkning på taskekrabber (Cancer pagurus) i et fjordsystem, sammenlignet med ett kystområde uten påvirkning. Hensikten med undersøkelsen var å undersøke om taskekrabben beiter på fôrspill, og om dette påvirker fettsyresammensetningen i arten. Det ble også vurdert om kjønnsmessige forskjeller har noe å si for påvirkningen. Oppgavens praktiske del baserte seg på felt- og laboratoriearbeid. Det ble høstet taskekrabber fra tre ulike fangstområder lokalisert i Møre og Romsdal. Det første var rett under et oppdrettsanlegg, det andre 2 kilometer fra anlegget og det siste ute ved kysten. Videre ble krabbene behandlet på laboratorium. Her ble disseksjon, fettsyreekstraksjon og analyse av krabbelever gjennomført. Resultatene fra undersøkelsen viste en forhøyning av vegetabilske fettsyrer og en reduksjon av DHA i taskekrabben høstet ved oppdrettsanlegg. Funnene viste at det var kun i hunnkrabbene det kunne påvises signifikante forskjeller i fettsyresammensetningen når man sammenlignet området ved oppdrettsanlegg med de to andre fangstområdene. Resultatene viste også kjønnsmessige forskjeller ved at hunnkrabbene inneholdt mer vegetabilske fettsyrer enn hannkrabbene. Videreføring av arbeidet anbefales for å kartlegge hvilken påvirkning fôrspill kan ha på beitende bentiske arter ved oppdrettsanlegg i fjordsystemer.
dc.description.abstractThe background for this study was to learn about aquaculture and its effect on benthic species. This study looks into the influence aquaculture has on the edible crab (Cancer pagurus) in a fjord system, compared to a coastal area that is unaffected. The study also takes into consideration any gender differences the edible crab might have. The aim of the research was to investigate whether edible crab graze on the feed waste from fin-fish aquaculture, and whether it had any effect on the fatty acid profile of the crabs. The practical part of the study was based on field- and laboratory work. Edible crabs were harvested from three different fishing areas located in Møre og Romsdal. The first was located directly under a fin-fish farm, the second area located 2 kilometres away from the fish farm and the last area were located on the unaffected coastal region. In the later stages the crabs were processed in the laboratory, where dissection, fatty acid extraction, and analysis of the crabs hepatopancreas were conducted. The results of the study showed an increase in fatty acids of terrestrial origin and a decrease in the marine fatty acid DHA in the edible crabs harvested near the fin-fish farm. The outcome of the study indicated that significant differences in fatty acid compositions were only observed in female crabs between the area near the fish farm and the other two fishing areas. In addition, the results revealed differences between genders, with the female crab containing more lipids from terrestrial origin than the male crabs. Further research is recommended to assess the impact of feed waste on gazing benthic species near fin-fish aquaculture in fjord systems.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleAkvakultur sin påvirkning på taskekrabber (Cancer pagurus) i et fjordsystem
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record