Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorVarhaugvik, Anne Elin
dc.contributor.authorFrømyhr-Andersen, Mille Bu
dc.contributor.authorKvitsand, Ingrid Sæternes
dc.contributor.authorSmåge, Hedda
dc.contributor.authorSunde, Regine Halvorseth
dc.date.accessioned2023-07-04T17:23:57Z
dc.date.available2023-07-04T17:23:57Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:146718045:148986346
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3075893
dc.description.abstractFremføring er behandling av vev for å bevare vevsstrukturene slik at de kan undersøkes uten påvirkning av indre og ytre faktorer. Spin Tissue Processor STP 120 er en fremføringsmaskin som skal benyttes i studie- og forskningssammenheng ved NTNU Ålesund. Det er utprøvd ulike programmer som har resultert i et rutine-, fett- og hurtigprogram. Disse programmene og annen informasjon er sammenfattet i en brukervennlig manual produsert av studentene som har skrevet denne bacheloroppgaven. Under praktisk arbeid ble det gjennomført makrobeskjæring, fremføring, støping, snitting, farging og mikroskopering av vev fra fisk.
dc.description.abstractTissue processing is the treatment of tissue to preserve the structures so that they can be examined without the influence of internal and external factors. Spin Tissue Processor STP 120 is a processing machine used in study and research contexts at NTNU Ålesund. Various programs have been tested which have resulted in a routine, fat and rapid program. These programs and other information are summarized in a user-friendly manual produced by the students who wrote this bachelor's thesis. During practical work, macrosectioning, processing, embedding, sectioning, staining, and microscopy of fish tissue were performed.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleFremføring av vev med Spin Tissue Processor STP 120
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel