Show simple item record

dc.contributor.advisorWang, Wei
dc.contributor.advisorEriksen, Adrian Dybfest
dc.contributor.author10055
dc.date.accessioned2023-07-04T17:19:55Z
dc.date.available2023-07-04T17:19:55Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:146342237:69476912
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3075783
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractLidenskap (Passion) er et konsept som har fått lite oppmerksomhet i psykologisk forskning. Det har vært noe forskning på lidenskap som et dualistisk konsept, men det er en mangel på kunnskap om lidenskap som et generelt konsept eller som motivasjonsfaktor. Det er en særlig mangel på kunnskap om hva som gjør visse mennesker mer lidenskapelige. Derfor har dette studiet undersøkt hvordan personlighetstrekk og humorstiler påvirker lidenskap. Utvalget i studiet bestod av voksne nordmenn (N = 406) som fullførte en undersøkelse bestående av The Passion scale, Zuckerman-Kuhlman-Aluja Personality Questionnaire shortened form (ZKA-PQ/SF), og Humor Styles Questionnaire (HSQ). Det ble gjennomført en Spearmans korrelasjonsanalyse, samt en multippel hierarkisk regresjonsanalyse for å undersøke forholdet mellom personlighetstrekk, humorstiler og lidenskap. Resultatene viste at Passion var signifikant positive korrelert med trekkene Activity (r = .37), Sensation seeking (r = .25), Affiliative humor (r = .19) og Self-enhancing humor (r = .23). Trekkene som significant predikerte Passion var Activity (32%), Sensation seeking (13%), and Self-enhancing humor (13%). Resultatene viste at det finnes en sammenheng mellom personlighetstrekk, humorstil og lidenskap. Videre, resultatene antyder at intrapersonlige attributter er særdeles viktige for utviklingen av lidenskap, både når det gjelder personlighet og humor. Selv om vår studie har bidratt til økt kunnskap om hva som fører til lidenskap, er det et behov for videre forskning som kan finne ut mer om hva som gjør mennesker lidenskapelige.
dc.description.abstractPassion is a concept that has gotten very little attention in modern psychological research. While there has been some research that considers passion as a dualistic concept, there has been a gap in the knowledge regarding passion as a general concept or motivator. Specifically, what might lead to an individual to being more passionate than others. Given this, this study looked at how personality traits and humor styles affect passion. It was hypothesized that both of these dimensions would be related to passion. The study contained a sample of Norwegian adults (N = 406) who completed a survey consisting of The Passion scale, the Zuckerman-Kuhlman-Aluja Personality Questionnaire shortened form (ZKA-PQ/SF), and the Humor Styles Questionnaire (HSQ). A Spearman’s correlation analysis and a multiple hierarchal regression analysis were conducted to explore the relationships between personality traits, humor styles and passion. The results showed that Passion was significantly positively correlated with Activity (r = .37), Sensation seeking (r = .25), Affiliative humor (r = .19) and Self-enhancing humor (r = .23). The traits that significantly predicted passion were Activity (32%), Sensation seeking (13%), and Self-enhancing humor (13%). The results showed that there is indeed a link between personality traits, humor styles and passion. Further, these findings suggest that intrapersonal attributes are especially important for the development of passion, both regarding personality and humor. While our study has contributed to expanding the knowledge about what leads to passion, more research is needed to further investigate what makes people passionate.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleRecipe for passion – personality traits and humor in passionate individuals
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record