Show simple item record

dc.contributor.authorRostad, Hanne Marie
dc.contributor.authorSkinner, Marianne Sundlisæter
dc.contributor.authorWentzel-Larsen, Tore
dc.contributor.authorSogstad, Maren Kristine Raknes
dc.date.accessioned2023-01-19T13:27:38Z
dc.date.available2023-01-19T13:27:38Z
dc.date.created2021-02-25T15:47:44Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationTidsskrift for omsorgsforskning. 2021, 7 (2), 44-56.en_US
dc.identifier.issn2387-5976
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3044661
dc.description.abstractSamhandlingsreformen har gitt økt ansvar til de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Som følge av nye oppgaver og flere pasienter med mer komplekse og sammensatte omsorgsbehov ser vi en økende grad av spesialisering i helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Med økt spesialisering er det rimelig å anta at mange eldre må foreta horisontale overganger mellom ulike helse- og omsorgstjenestetilbud for å få den hjelpen de trenger, noe som krever et betydelig samhandlingsarbeid mellom kommunens tjenestetilbud. For å få innsikt i hvor omfattende behovet for slikt samhandlingsarbeid kan være, har denne studien til hensikt å undersøke overganger for eldre brukere over 80 år med hovedvekt på hvilke typer overganger som finner sted, og hvor ofte disse forekommer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Vi hentet data fra IPLOS-registeret (Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk) som omfattet alle individer som var 80 år og eldre, og som mottok helse- og omsorgstjenester fra kommunen i perioden 2011 til 2016. Datagrunnlaget var IPLOS-variabelen ‘Tjenester’. Vi brukte deskriptiv statistikk for å vise antall og andeler som inngikk i overgangene. Datamaterialet besto av totalt 263 893 personer. Median alder var 85 år, og to tredjedeler var kvinner. Vi analyserte antall overganger mellom ulike tjenestetilbud og delte inn i syv typer pasientforløp. De lange forløpene med få overganger («lange rolige») var vanligst (45,8 %). Minst hyppig forekom korte, intensive forløp (0,1 %). Studien tyder på at eldre over 80 år i hovedsak flytter relativt lite mellom ulike tjenestetilbud innad i kommunen. Samtidig inngår eldre i svært ulike forløp. Studien er den første i Norge som har studert hyppigheten av horisontale overganger i helse- og omsorgstjenestene, og funnene gir ny kunnskap som kan ha betydning for helse- og omsorgstjenestenes arbeid med pasientsikkerhet og -tilfredshet gjennom god samhandling og sikring av helhetlige pasientforløp med god kvalitet i alle ledd.en_US
dc.language.isomisen_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectEldreomsorgen_US
dc.subjectCare-taking of eldersen_US
dc.subjectHelse- og omsorgstjenesteren_US
dc.subjectHealth and care servicesen_US
dc.titleSammenheng i kommunale helse- og omsorgstjenester – hvor mye flytter eldre mellom ulike tilbud i kommunen?en_US
dc.title.alternativeSammenheng i kommunale helse- og omsorgstjenester – hvor mye flytter eldre mellom ulike tilbud i kommunen?en_US
dc.title.alternativeCoordination in municipal care services - how frequently do older adults move between different care services in the municipality?en_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Helsefag: 800en_US
dc.subject.nsiVDP::Health sciences: 800en_US
dc.source.pagenumber44-56en_US
dc.source.volume7en_US
dc.source.journalTidsskrift for omsorgsforskningen_US
dc.source.issue2en_US
dc.identifier.doi10.18261/issn.2387-5984-2021-02-04
dc.identifier.cristin1893788
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 256644en_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal