Show simple item record

dc.contributor.advisorFossmark, Reidar
dc.contributor.advisorSandvik, Jorunn
dc.contributor.authorSandvik, Elfrid Christine Smith
dc.date.accessioned2022-11-25T18:20:05Z
dc.date.available2022-11-25T18:20:05Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:98364917:31605863
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3034219
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractBakgrunn og formål Overvekt er en sentral risikofaktor for non-alkoholisk fettleversykdom (NAFLD) og fedmekirurgi kan effektivt indusere og vedlikeholde vekttap. Det finnes få langtidsstudier på effekten av Roux-en-Y gastric bypass (RYGB) på NAFLD-assosiert fibrose. Målet med denne studien var å vurdere langtidseffektene av RYGB på NAFLD-assosiert fibrose og å identifisere faktorer assosiert med tilbakegang av fibrose. Materiale og metode Data fra 220 pasienter som ble operert med RYGB på grunn av alvorlig fedme mellom 2003 og 2009 i Helse Midt-Norge, og som var en del av The Bariatric surgery observation study (BAROBS), ble analysert. Pasienter med for høyt alkoholkonsum ble ekskludert. ASAT, ALAT, blodplater og albumin, tilstedeværelse av diabetes mellitus type 2 og antropometriske variabler ble innsamlet før operasjon og 11,6 år senere. Påfølgende ble NAFLD fibrosis score (NFS) og Fibrosis-4 (FIB-4) index kalkulert. FIB-4 >1,3 eller NFS >0,675 ble ansett å innebære høy risiko for avansert fibrose. Resultater NFS sank fra -1,32 (IQR -2,33- -0,39) til -1,71 (IQR -2,49- -0,95, p <0,001) 11,6 år etter kirurgi, mens en endring av FIB-4 ikke fant sted med 0,81 (IQR 0,59-1,25) til 0,89 (IQR 0,69-1,16, p = 0,556). Et signifikant skifte mot lavere fibroserisiko fant derimot sted for begge skårer (NFS p <0,001; FIB-4 p = 0,002). Vi fant en høy risiko for avansert fibrose hos 24% vs. 8,6% av pasienter preoperativt og hos 14% vs. 2,3% av pasienter etter 11,6 år. Således opplevde 40% (FIB-4) og 74% (NFS) av pasienter med en preoperativ høy fibroserisiko tilbakegang av fibrose. Det var kun en svak (NFS) eller ikke-signifikant (FIB-4) korrelasjon mellom endring i fibrose-skårer og vekttap-variabler. Konklusjon Fedmekirurgi førte til en signifikant tilbakegang av NAFLD-assosiert fibrose 11,6 år etter operasjonen. Flertallet av pasientene med en høy risiko for avansert fibrose preoperativt hadde tilbakegang av fibrose ved oppfølgingstidspunktet. Vi fant ingen sterk korrelasjon mellom vekttap og nedgang i fibroseskårer og lykkes ikke med å identifisere faktorer assosiert med en større tilbakegang av fibrose.
dc.description.abstractBackground and aims Severe obesity is a prevalent risk factor for non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) and Roux-en-Y gastric bypass (RYGB) surgery can effectively induce and maintain weight loss. The effect of RYGB on NAFLD-related fibrosis has been studied in mid-term perspectives, whereas long-term data are scarce. This study aimed to assess the long-term effects of RYGB surgery on NAFLD fibrosis and to identify factors associated with resolution of fibrosis. Method Data from 220 patients with severe obesity operated by RYGB between 2003 and 2009 in the Central Norway Regional Health Authority and included in The Bariatric surgery observation study (BAROBS) were analysed. Patients with high alcohol consumption were excluded. AST, ALT, platelets and albumin concentrations, presence of type 2 diabetes mellitus and anthropometric data were collected before surgery and 11.6 years later. Subsequently, the NAFLD Fibrosis score (NFS) and Fibrosis-4 (FIB-4) index were calculated. FIB-4 >1.3 or NFS >0.675 were used as cut-off values for advanced fibrosis. Results NFS decreased from -1.32 (IQR -2.33- -0.39) to -1.71 (IQR -2.49- -0.95, p <0.001) 11.6 years after surgery, whereas FIB-4 did not change: 0.81 (IQR 0.59-1.25) to 0.89 (IQR 0.69-1.16, p = 0.556). However, there was a shift towards lower risk categories using either score (NFS p <0.0001; FIB-4 p = 0.002). Advanced fibrosis was found in 24% vs. 8.6% of patients at baseline and in 14% vs. 2.3% 11.6 years postoperatively, leading to resolution rates of 42% and 73% of advanced fibrosis assessed by FIB-4 and NFS, respectively. There were only weak (NFS) or non-significant (FIB-4) correlations between change in fibrosis scores and weight loss variables. Conclusions RYGB bariatric surgery led to improvement of NAFLD fibrosis 11.6 years after surgery. The majority of patients with advanced fibrosis at baseline had improvement at follow-up. Weight loss did not correlate well with resolution of advanced fibrosis and specific characteristics associated with a more pronounced reduction in fibrosis were not identified.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleThe effect of Roux-en-Y gastric bypass on non-alcoholic fatty liver disease fibrosis assessed by FIB-4 and NFS scores - an 11.6-year follow-up study
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record