Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSkjølsvold, Tomas Moe
dc.contributor.advisorRyghaug, Marianne
dc.contributor.authorFjellså, Ingvild Firman
dc.date.accessioned2022-10-17T11:40:39Z
dc.date.available2022-10-17T11:40:39Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-326-6553-2
dc.identifier.issn2703-8084
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3026391
dc.description.abstractSummary Energy demand and everyday energy use has gained increased attention as an element of reducing carbon emissions and combating climate change. This doctoral thesis explores domestic electricity consumption and expert expectations for more flexible electricity consumption, also known as ‘end-user flexibility’, to reduce electricity demand peaks. The thesis is supported by four research papers that qualitatively study the role of end-users in the future energy system and end-user flexibility in various ways. Theoretically, the thesis draws on social science perspectives on energy, primarily from science and technology studies (STS). Paper 1 identifies how expert actors in industry and researchers who work within smart energy developments envision solutions to encourage more flexible electricity consumption among end-users. Paper 2 deals with different framings of flexibility among traditional householders and experts and the potential social consequences of more flexible electricity consumption for the users. Paper 3 studies material, structural and social factors of students’ electricity consumption and their understandings of flexible consumption, individually and collectively. Paper 4 focuses on rigid and flexible household consumption and studies changes in energy cultures in recent decades, and how these changes relate to increased demand for flexibility. Together, the papers highlight the role of electricity consumption in daily life, and how social life and societal structures enforce temporal rhythms that create peaks of electricity consumption. The thesis questions the fundamental nature of end-user flexibility, and how this flexibility is currently shaped. It argues that implementing end-user flexibility can be viewed as an act of shifting responsibilities and work away from the energy system and towards the users. The discussions in this thesis emphasise energy justice issues and the elements of unpaid labour related to making electricity consumption more flexible. The thesis concludes that a more flexible electricity consumption may lead to a less flexible way of living, particularly for some social groups, such as vulnerable and untraditional end-users. Sammendrag Etterspørsel og forbruk av energi i dagliglivet har fått økt oppmerksomhet som ett ledd i utslippsreduksjon og i kampen mot klimaendringer. Denne doktorgradsavhandlingen utforsker strømforbruk i husholdninger, og eksperters forventninger knyttet til mer fleksibelt strømforbruk, også kjent som «sluttbrukerfleksibilitet», for å redusere effekttopper. Avhandlingen bygger på fire forskningsartikler som kvalitativt studerer sluttbrukeres rolle i fremtidens energisystem, og ulike sider av sluttbrukerfleksibilitet. Teoretisk bygger avhandlingen på samfunnsvitenskapelige perspektiver på energi, hovedsakelig fra vitenskap- og teknologistudier (STS). Artikkel 1 identifiserer hvordan ekspertaktører som jobber med smart energiutvikling innen industri og forskning ser for seg løsninger ment å oppfordre forbrukere til fleksibelt strømforbruk. Artikkel 2 tar for seg ulike forståelser av fleksibilitet blant tradisjonelle husholdninger og eksperter, samt de mulige sosiale konsekvensene av et mer fleksibelt strømforbruk for brukerne. Artikkel 3 studerer materielle, strukturelle og sosiale faktorer som påvirker studenters strømforbruk, og deres forståelse av fleksibelt forbruk, både individuelt og kollektivt. Artikkel 4 fokuserer på rigid og fleksibelt husholdningsforbruk, og studerer endringer i energikulturer over de siste tiårene, og hvordan disse endringene relaterer til økt behov for fleksibilitet. Sett i sammenheng, kaster de fire artiklene lys på rollen til strømforbruk i hverdagsliv og hvordan sosialt liv og samfunnsstrukturer opprettholder temporale rytmer som skaper topper av strømforbruk. I avhandlingen stilles det fundamentale spørsmål om sluttbrukerfleksibilitet, og hvordan denne fleksibiliteten blir utviklet. Det argumenteres for at det å implementere sluttbrukerfleksibilitet kan bli forstått som en måte å flytte ansvar og arbeid bort fra energisystemet, og over på brukerne. Diskusjonene i avhandlingen legger vekt på problematiske sider av energirettferdighet og hvordan ubetalt arbeid henger sammen med det å gjøre strømforbruk mer fleksibelt. Avhandlingen konkluderer med at mer fleksibelt strømforbruk kan føre til mindre fleksible hverdagsliv, spesielt for enkelte sosiale grupper, som for eksempel utsatte og utradisjonelle strømforbrukere.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNTNUen_US
dc.relation.ispartofseriesDoctoral theses at NTNU;2022:314
dc.titleJust Flexibility? The Envisioned Role of End Users in Future Electricity Systemsen_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Cultural science: 060en_US
dc.description.localcodeDigital fulltext is not availableen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel