Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorJenssen, Anders Todal
dc.contributor.authorSvendsen, Magnus Fossumstuen
dc.date.accessioned2022-09-27T17:22:02Z
dc.date.available2022-09-27T17:22:02Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:104661336:69873490
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3021953
dc.description.abstractResultatene fra tidligere studier basert på effekten av immigrasjon på sosial kapital er inkonsistente. Immigrasjon har også vist seg å ha ulik effekt på forskjellige aspekter ved sosial kapital. For å studere effekten av immigrasjon på land-nivå i Europa valgte jeg tre avhengige variabler som en representasjon av sosial kapital og gjennomførte en logistisk flernivåanalyse med data fra European Values Surveys fjerde og femte bølge. Ved å tolke effektene av immigrasjon på mellommenneskelig tillit, organisasjonsmedlemskap og troverdighet kunne jeg verken konkludere en positiv eller negativ effekt. Ved å sammenligne de to bølgene kunne jeg heller ikke fastslå om effektene av immigrasjon hadde blitt positivt eller negativt forsterket over tid. Det ble også forsøkt å isolere effekten av relativ deprivasjon som en utelatt variabel i forholdet mellom immigrasjon og sosial kapital, uten signifikante resultater.
dc.description.abstractThe results of studies based on the effects of immigration on social capital are inconsistent. Immigration has also been shown to have different effects on different aspects of social capital. To study the effects of immigration on social capital on a country-level basis in Europe, I chose three variables to represent social capital and conducted a multi-level logistical regression with data from the European Social Survey - using the 4th and 5th waves. By interpreting the effects of immigration on interpersonal trust, organizational membership, and trustworthiness we could not conclude either a positive or negative effect. In comparing the two waves we also could not determine whether the effects of immigration had been positively or negatively strengthened over time. An attempt was also made to isolate the effects of relative deprivation as an omitted variable in the relationship between immigration and social capital, without significant results.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleDoes Immigration Hurt Social Capital?
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel