Show simple item record

dc.contributor.advisorSyversen, Unni
dc.contributor.advisorStunes, Astrid Kamilla
dc.contributor.advisorGustafsson, Miriam K.
dc.contributor.authorØvreseth, Anna Hundere
dc.date.accessioned2022-09-23T17:19:56Z
dc.date.available2022-09-23T17:19:56Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:98364917:31765566
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3021006
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn: Det er en høy prevalens av vitamin D-mangel globalt, både hos gravide og ikke-gravide. Overvektige har lavere nivå av vitamin D enn slanke. Vitamin D stimulerer kalsiumabsorbsjon i tarmen, og er viktig for å sikre optimalt kalsiumnivå i det føtale skjelettet. Vi ønsket å undersøke vitamin D-status blant overvektige, gravide kvinner og sammenheng med alvorlige svangerskapskomplikasjoner (svangerskapsdiabetes og hypertensjon) og fødselsvekt, samt metabolske parametere. Metode: Dette er en sekundær analyse av en randomisert kontrollert studie som så på hvorvidt regelmessig trening kunne redusere vektoppgang i svangerskapet. Overvektige kvinner med BMI ≥28 kg/m2 før graviditeten ble inkludert i andre trimester. Data vedrørende sosiodemografiske forhold, livstilsfaktorer, antropometriske parametere og blodtrykk ble samlet. Fastende blodprøver ble tatt i andre og tredje trimester og 25(OH)D og lipidprofil analysert. Serumnivå av 25-hydroksy-vitamin D (25(OH)D ble analysert, og nivåer <30 nmol/L klassifisert som mangel og 30-50 nmol/L som insuffisiens. nivåer < 50 nmol/L omtales som hypovitaminose D. Resultater: 91 gravide kvinner 31.3 + 4.3 år ble inkludert. BMI ved inklusjon var 34.5 + 4.2 kg/m2, konsentrasjonen av 25(OH)D var 74.0 +29.6 nmol/L i andre og 63.7 + 24.5 nmol/L i tredje trimester. I andre trimester hadde 26.7% hypovitaminose D, av disse hadde 24.4 % insuffisiens og 2.3% hadde vitamin D-mangel. I tredje trimester hadde 32,8% hypovitaminose D, hvorav 23.0% hadde vitamin D-insuffisiens og 9.8% mangel. Vitamin D- nivået var høyere om sommeren enn om vinteren. Kvinner med svangerskapsdiabetes hadde lavere nivå av vitamin D enn de som ikke hadde svangerskapsdiabetes. Vitamin D-nivået i andre trimester var høyere hos kvinner med større vektoppgang enn anbefalt i graviditeten sammenlignet med de som de som ikke hadde så stor vektøkning. Det var en negativ korrelasjon mellom vitamin D og fødselsvekt som var grensesignifikant etter fjernelse av ‘uteliggere’. Det var en negativ korrelasjon mellom vitamin D og triglyserider i tredje trimester. Konklusjon: Hypovitaminose D er prevalent hos overvektige gravide. Våre funn indikerer at vitamin D-mangel kan spille en rolle i utviklingen av svangerskapskomplikasjoner og dyslipidemi. Det er behov for økt oppmerksomhet på inntak av vitamin D-tilskudd i graviditeten.
dc.description.abstractAbstract Vitamin D deficiency is prevalent globally, both in the pregnant and non-pregnant state. Obese people tend to have lower vitamin D levels than non-obese. Vitamin D facilitates intestinal calcium absorption, and it is crucial to ensure optimal calcium accrual in the fetal skeleton. We aimed to assess vitamin D status in pregnant women with overweight and obesity, and to assess the relation between hypovitaminosis D and adverse pregnancy outcomes, birth weight and metabolic factors. Methods The study is a secondary analysis of a randomized controlled trial which examined if habitual exercise training could reduce gestational weight gain in women with pre-pregnancy obesity. Pregnant women with a pre-pregnancy BMI ≥28 kg/m2 were included. Data on sosiodemographics, lifestyle factors and anthropometrics were collected at inclusion in second trimester. Fasting blood samples were drawn in second and third trimester for analysis of vitamin D and lipid profile. Serum levels of 25-hydroxyvitamin D (25(OH)D <30 nmol/L were classified as deficiency and 30-50 nmol/L as insufficiency. Levels < 50 nmol/L are referred to as hypovitaminosis D. Results: Altogether 91pregnant women mean 31.3 + 4.3 yrs were included. Mean BMI at inclusion was 34.5 + 4.2 kg/m2. Mean level of 25(OH)D was 74.0 +29.6 nmol/L in second and 63.7 + 24.5 nmol/L. In second trimester 26.7% had hypovitaminosis D, of these 24.4 % displayed vitamin D insufficiency and 2.3% deficiency. In third trimester, 32.8% had hypovitaminosis D, 23.0% exhibiting insufficiency and 9.8% deficiency. Vitamin D level in second trimester was higher in summer than in winter. In second trimester, women with gestational diabetes (GDM) had significantly lower levels of 25(OH)D than those without GDM. Women who exceeded the recommended weight gain had significantly higher vitamin D levels in second trimester than those who did not. A negative correlation was observed between maternal vitamin D levels and birthweight in third trimester, which was borderline significant after removing outliers (p=0.06). Levels of vitamin D and triglycerides were negatively correlated in third trimester. Conclusion: We observed that hypovitaminosis D is prevalent among overweight and obese pregnant women. Moreover, our findings indicate a potential role of low vitamin D levels in development of adverse pregnancy outcomes and dyslipidemia. There is a need for increased attention on vitamin D supplements during pregnancy.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleVitamin D status among overweight/obese pregnant women: associations with pregnancy complications, birth weight and metabolic parameters
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record