Show simple item record

dc.contributor.advisorDamås, Jan Kristian
dc.contributor.advisorGustad, Lise Tuset
dc.contributor.authorThorkildsen, Marianne Stenbekk
dc.date.accessioned2022-09-23T17:19:51Z
dc.date.available2022-09-23T17:19:51Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:98364917:14207121
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3020998
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractNorsk sammendrag Introduksjon: Skiftarbeid påvirker trolig helsen negativt og en av hypotesene er at skiftarbeid påvirker immunforsvaret og fører til økt risiko for infeksjon. Tidligere litterære sammendrag har konkludert at det er behov for mer forskning for å kunne fastsette hvordan skiftarbeid påvirker immunforsvaret. Metode: Et søk ble gjennomført i PubMed, Scopus og Embase for å finne ny forskning publisert etter siste oversiktsartikkel i 2016 om skiftarbeid og dets påvirkning på immunforsvaret. Resultat: Til sammen 13 artikler ble funnet i dette søket, fire randomiserte kontrollerte forsøk, syv tverrsnittstudier, en dyrestudie og en artikkel som hadde både tverrsnitts og oppfølgingsdesign. Artiklene identifiserte ulike effekter på immunceller, cytokiner, døgnrytme, selvrapporterte infeksjoner og vaksine respons som kan forklare hvorfor skift arbeid påvirker immunforsvaret. Konklusjon: Forskningsresultatene tyder på at skiftarbeid påvirker immunsystemet, men den kliniske betydningen og mekanismene bak denne mulige assosiasjonen er fortsatt ikke kartlagt. Fremtidige studier må inkludere oppfølgingsdesign og objektive mål for skiftarbeid og immunrespons.
dc.description.abstractAbstract Introduction: Shift work is thought to affect health in negative ways and altered immune response and increased risk of infections with shift work is one of these. Former reviews have concluded that more knowledge is needed to conclude how shift work effect the immune system, Methods: A search for new articles since the latest review in 2016 covering this topic was performed. In PubMed, Scopus and Embase. Results: In total 13 new papers were identified, the designs were randomized controlled trials in four, cross-sectional in seven, animal models in one and both cross-sectional and longitudinal design in one paper. The articles identified showed inconsistent effect on immune cells, cytokines, circadian rhythms, self-reported infections and vaccine response that can explain how shift work effect the immune system. Conclusion: Evidence suggest working shifts influence the immune system, however the clinical relevance and the mechanisms behind this potential association remains elusive. Further studies need to include longitudinal design and objective measures of shift work and immune response.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleThe effects of shift work on the immune system: A narrative review
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record