Show simple item record

dc.contributor.advisorFrøland, Hans Otto
dc.contributor.authorFossli, Martin
dc.date.accessioned2022-09-20T17:20:25Z
dc.date.available2022-09-20T17:20:25Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:109398136:13026242
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3019889
dc.description.abstractI 1943 bombet de allierte Knaben Molybdengruver i Agder to ganger. De to angrepene er eksempler på strategisk bombing, en moralsk kontroversiell militærstrategi. 16 norske sivile mistet livet som et resultat av den første bombingen. Knaben Molybdengruver var under andre verdenskrig Europas største molybdengruve, og de tyske okkupasjonsmaktene i Norge brukte molybden utvunnet i Knaben i sin krigsøkonomi. De allierte ønsket å stanse dette. Denne masteroppgaven drøfter hvordan Forsvarets Overkommando kom til enighet med britiske myndigheter om å bombe Knaben Molybdengruver, og hva Forsvarets Overkommando tenkte om moraliteten rundt bombingene. Gjennom en dokumentanalyse av kommunikasjonen mellom Forsvarets Overkommando og britiske myndigheter vil oppgaven vise aktørenes tankesett om bombing av Knaben, både hvordan dette utviklet seg i tiden før og etter de to bombingene. Analysen vil også vise Forsvarets Overkommandos tankesett om moraliteten rundt de to bombingene. Funnene i denne oppgaven tilsier at Forsvarets Overkommando og britiske myndigheter utviklet en enighet om å stanse molybdenproduksjonen raskt etter reetableringen av Forsvarets Overkommando i 1942, men at de var lenge uenige om aksjonsmetoden de skulle benytte. Kommunikasjonen mellom Forsvarets Overkommando og britiske myndigheter inneholdt både argumentasjon om økonomi og moralitet. Analysen viser også at Forsvarets Overkommando brukte moralske argumenter for å presse britene til å utføre en strategisk bombing av Knaben, og påtok seg det moralske ansvaret ved en eventuell bombing. Forsvarets Overkommando aksepterte i ettertid av bombingene tapet av norske liv mot at produksjonen ble stanset for en kort periode, og vurderte dermed at bombingene var moralske.
dc.description.abstractIn 1943, the Allies bombed Knaben Molybdenum mines in Agder twice. The two attacks are examples of strategic bombing, a morally controversial military strategy. 16 Norwegian civilians lost their lives as a result of the first bombing. During World War II, the Knaben Molybdenum mine was Europe's largest molybdenum mine, and the German occupying forces in Norway used molybdenum mined in Knaben in their war economy. The Allies wanted to end this. This master's thesis discusses how the Norwegian High Command and the British authorities agreed to bomb Knaben Molybdenum mines, and what the Norwegian High Command thought about the morality of the bombings. Through a document analysis of the communication between the Norwegian High Command and the British authorities, the thesis will show the actors' way of thinking about the bombing of Knaben, both how this developed in the time before and after the two bombings. The analysis will also show The Norwegian High Command's mindset about the morality of the two bombings. The findings in this thesis indicate that the Norwegian High Command and the British authorities developed an agreement to stop molybdenum production short after the re-establishment of the Norwegian High Command in 1942, but that they long disagreed about the method of action they should apply. Furthermore, the communication between the Norwegian High Command and the British authorities contained both arguments about economics and morality. In addition, the analysis also shows that the Norwegian High Command used moral arguments to pressure the Allies to carry out strategic bombings of Knaben and assumed the moral responsibility in the event of bombings. Analysis shows the Norwegian High Command subsequently of the bombings accepted the loss of Norwegian lives in exchange for production being stopped for a short period, and thus considered the bombings to be moral.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.title"An air attack on Knaben will necessarily include the sacrifice of some Norwegian lives" - Forsvarets Overkommandos tankesett om moraliteten rundt bombingen av Knaben Molybdengruver i 1943
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record