Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStorli, Espen
dc.contributor.authorJohnsrud, Edvin
dc.date.accessioned2022-09-20T17:20:17Z
dc.date.available2022-09-20T17:20:17Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:109398136:22987941
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3019884
dc.description.abstractDenne masteravhandlinga omhandlar den norske glasflaskeindustrien og byrjinga på samarbeidet med det europeiske glasflaskekartellet. Medlemskapet gav tilgang til teknologi som var kritisk for innovasjon, samstundes som det gjorde at selskapa måtte innrette seg etter faste kvoter og bestemmingar kva gjeld pris. Dette førte til samling i den nasjonale glasflaskeindustrien. Kor Michael Owens glasflaskemaskin vart installert avgjorde framtida til flere norske glasverk, mellom anna Moss og Larvik. I avhandlinga vert det også utforska korleis eksterne hendingar påverka dynamikken mellom dei norske selskapa og kartellet, med fyrste verdskrig som utgangspunkt.. Avhandlingas kjeldemateriale består i hovudsak av telegram frå det tyske kartellkontoret i Düsseldorf, med nokre telegram frå andre selskap og brev frå Moss til deira kunder og investorar. Materialet kommer frå fleire ulike arkiv - alle tilknytt Moss Glassverk, og vert undersøkt i samband med relevant faglitteratur. Dette i freistnad på å finne ut korleis dei norske selskapa vart med i kartellet, kvifor dei vart inkludert, og ikke minst kva for effekt medlemskapet deira hadde på den norske industrien.
dc.description.abstractThis thesis examines the Norwegian glass bottle industry, and its entry into the European glass bottle cartel in the early 1900s. Membership provided access to critical innovation, mandated the firms to align with quotas and price fixing, and subsequently led to consolidation in the domestic glass bottle industry. The location of Michael Owens’ glass bottle machine had a large impact on the futures of several Norwegian glassworks, Moss and Larvik being two of those. How external events affected the dynamic between the Norwegian firms and the cartel is also explored by looking at operations during the First World War. The source material examined in this thesis consists mainly of telegrams sent from the cartel office in Düsseldorf to Moss Glassverk, with some letters received from other parties and circulars from Moss to their investors as well. The material, found in several archives, is examined together with relevant literature. This is to understand how the Norwegian firms were able to join the cartel, why they were allowed to do so, and how their membership affected their position in the domestic industry.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleThe Process of Moulding Transparent Containers - Consolidation and Cartelisation in the Norwegian Glass Bottle Industry, 1906-1928
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel