Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSæther, Stig Grønnerøe
dc.date.accessioned2015-09-22T13:16:32Z
dc.date.available2015-09-22T13:16:32Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/301247
dc.description.abstractI denne oppgaven ser jeg nærmere på hvilke fordeler og ulemper alkoholsalg ved idrettsarrangementer kan gi. Dette gjøres i en kvalitativ casestudie med informanter fra den negative og den positive polen av alkoholdebatten i landene Norge og Sverige. Utvalget inneholder også informanter med erfaringer fra hvordan idrettsarrangementene har forandret seg fra før og etter gitt skjenkebevilling for alle supportere over fylte 18 år. I oppgaven sammenlignes serveringspraksisen hos klubbene Stavanger Oilers og Hammarby Fotboll som begge har tillatelse til å selge alkohol til samtlige av deres myndige supportere. Dette blir også sett i lys av klubber som enda ikke har fått denne tillatelsen. Det blir også sett på forskjeller hos begge lands idrettsforbund både når det gjelder holdninger og erfaringer. Studien inkluderer også surveyer gjennomført med 162 besøkende på DNB-arena samt 18 midlertidig ansatte ved Stavanger Oilers arrangement 17.01.15. Det er også gjennomført mailkorrespondanse med 26 toppklubber innen idrettene fotball og ishockey i Norge, samt mailkorrespondanse med andre aktuelle informanter for å belyse sakens kjerne. I oppgaven pekes det på både fordeler og ulemper ved skjenkebevillinger på idrettsarrangementer, hvor det særlig forsøkes å komme til bunns i debattantenes forskjellige synspunkter og argumenter. Her viser det seg at debattantene trolig aldri vil bli enige, hvor det særlig hos den negative siden av debatten er urokkelige verdier og prinsipper det legges vekt på. Den positive siden forsøker videre etter beste evne å avlive myter omkring at det eneste positive med tillat alkoholsalg er økt inntekt. Her vises det blant annet til økt kontroll på supportere og deres alkoholinntak, et alkoholinntak det ser ut til at er tilstedeværende uavhengig av skjenkebevilling. Det hevdes også at tilbudet om alkohol er en kompletterende faktor for å skape et større sosial aspekt for å sikre en større helhet og bedre stabilitet slik at deltakelse på arrangementene er givende på tross av sportslige nedturer. Her vises det videre til at alkoholen bare er en liten del av en større pakke her, hvor det er mange andre faktorer som klubbene jobber med for å lage et best mulig underholdningstilbud. Studien ser også på hvordan en økt liberalisering av reglene på arenaene kan være en del av en større liberalisering av skjenkereglene og den gjeldende kulturen i samfunnet som helhet, hvor det ser ut som om drikkekulturen i Europa er i ferd med å jevne seg ut. Studien forsøker også å avdekke hvilke påvirkninger en sterkere synlig kobling mellom alkohol og idrett på supporternivå vil ha for barn og unges forhold til alkohol.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleHvilke fordeler og ulemper finnes ved å tillate alkoholsalg ved idrettslige arrangementer? - En metodetriangulert sammenligningsstudie mellom Norge og Sverige.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel