Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorde Soysa, Indra
dc.contributor.authorAkali, Alan Devereau
dc.date.accessioned2022-07-28T17:19:31Z
dc.date.available2022-07-28T17:19:31Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:104661336:20873098
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3009047
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractFlere frykter at Kina's vekst til makt kan utfordre den gjeldende liberale verdensordnen som vestlige krefter ønsker å beholde. Kina kan påvirke verden gjennom sin økonomiske kraft. Et spesifikt interessant felt som har fanget oppmerksomheten til forskere i nyere til er feltet om bistand, og mer spesifikt bistandstildeling og dens påvirkning i kraft av kinesiske intensjoner. denne avhandlingen forsøker å undersøke forbindelsene mellom menneskerettigheter og kinesisk bistand. Dersom Kina har ubehagelige intensjoner, og vil at mottakerne deres av bistanden skal følge deres spor, ville det være naturlig å anta at Kina tildeler bistand til land med mindre respekt for menneskerettigheter. Problemstillingen til denne avhandlingen lyder som følger: Tildeler Kina mer bistand til land hvor menneskerettigheter er mindre respektert? Ved hjelp av en kvantitativ blir det klart at rykte som Kina har som en "rogue donor" muligens er overdrevet, avhengig av hvilke faktorer man velger å ta hensyn til. Resultatene viser at statlig utøvelse av vold er forbundet med mindre kinesisk bistand per innbygger. Samtidig er mer høyere grad av valgdemokrati forbundet med mindre kinesisk bistand per innbygger.
dc.description.abstractMany fear that the rise of China to great power status could challenge the liberal world order that the Western powers desire. China could influence the world through its economic power. A specific field of interest that have sparked attention of scholars in recent years is the field of aid, and more specifically aid allocation and its impact in terms of Chinese intentions. This thesis seeks to examine the connections between human rights and allocation of Chinese aid. If China has bad intentions, and want their recipient countries to follow their lead, one would expect China to allocate aid toward countries with less respect to human rights. The research question this thesis seeks to answer is the following: Does China allocate more aid to countries where human rights are less respected? By using a quantitative approach, it becomes clear that the reputation of China as a rogue donor may be overblown, dependent on which factors one choses to look at. Results show that higher use of state violence is associated with less Chinese aid per capita. Meanwhile, more electoral democracy is associated with less Chinese aid per capita.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleRogue aid- An undeserved reputation?
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel