Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMjøen, Odd Morten
dc.contributor.authorBlankers, Femke
dc.date.accessioned2022-07-16T17:22:56Z
dc.date.available2022-07-16T17:22:56Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:110626502:46763863
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3006266
dc.description.abstractI dette prosjektet er det sette på effekten av «Positiv atferd, støttende læringsmiljø» (N-PALS) for elever med nevroutviklingsforstyrelser og som har dermed har en større risiko for atferdsvansker. Hensikten var å vise interaksjonen mellom skolemiljø og elever og hvilken effekt dette kan ha på atferd gjennom N-PALS og hvordan vernepleiere i skolen kan bidra til et godt læremiljø for elever på (N-PALS) skolen.. Dette er gjort gjennom et systematisk litteratursøk av 5 forskningsartikler, om elever i mellomtrinnet. Alle artikler er basert på kvantitativ forskning. Det ble først avgjort at barn med nevroutviklingsforstyrrelser hadde en større risiko for atferdsvansker i forhold til gjennomsnittlige jevnaldrende. Barn med større risiko for atferdsvansker hadde største positive effekt av N-PALS. Det er noen forutsetninger for denne effekten å tre i kraft og det var hvor god skolen klart å gjennomføre N-PALS. De med over 80% gjennomføring hadde best effekt, her var det også en høy faglig kompetanse blant ansatte.
dc.description.abstractThis project highlights the effects of N-PALS which is the Norwegian model for “School-wide positive behavior interventions and supports” for student with neurodevelopmental impairments who are therefore at greater risk of behavioral difficulties. The aim of this study was to show effects the interaction between the school environment and students on their behavior though N-PALS. Furthermore, we see how this is relevant for social educators, as environmental therapists in schools, and how to integrate social educators in an (N-PALS) school. This is done through a systematic literature search of 5 research articles, about student in middle school. All articles are based on quantitative research. First it was proved that children with neurodevelopmental disorders had a greater risk of behavioral difficulties compared to their average peers. Children at greater risk of behavioral difficulties had the greatest positive effect of N-PALS. There are some prerequisites for this effect to take place: The school fidelity of N-PALS. Those with more than 80% implementation had the best effect for these students, in these schools there was also an elevated level of professional competence among employees, which enforces the use of social educators.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEffekten av N-PALS for atferd til elever som har en nevroutviklingsforstyrrelse og dermed en høyere risiko for atferdsvansker.
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel