Show simple item record

dc.contributor.advisorEspeland, Kristin
dc.contributor.authorBakken, Julie Skjærvø
dc.date.accessioned2022-07-16T17:22:33Z
dc.date.available2022-07-16T17:22:33Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:110626502:46753546
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3006242
dc.description.abstractSammendrag Tittel: Fysisk aktivitet og psykisk helse for ungdom med depresjon. Bakgrunn: Depresjon er en vanlig sinnslidelse i verden. Som vernepleier kan én møte pasienter som sliter med depresjon i hele helsesektoren. Vanlig behandling for depresjon er medikamenter og samtaleterapi, men å øke til mer aktiv livsstil har vist seg å ha god effekt for å redusere depressive symptomer. Hensikt: Hensikten med oppgaven er å undersøke ungdommenes opplevelser ved bruk av fysisk aktivitet som en del av behandlingsforløpet. Oppgaven skal også gi vernepleieren kunnskap om fysisk aktivitet som miljøterapi, og hvordan det oppleves fra pasienten sin side. Metode: Bacheloroppgaven er en litteraturstudie hvor det blir studert fem ulike forskningsartikler for å finne relevant informasjon og kunnskap om temaet. Resultat: I de fem valgte artiklene er det stort sett positive opplevelser deltakerne beskriver. Noen har også negative erfaringer, men de fleste har minst én god opplevelse underveis i intervensjonsperioden. På bakgrunn av resultatene i artiklene ble følgende tema valgt og diskutert: 1) Et støttende miljø, 2) Økt selvfølelse og mestringstro, og 3) En lettere hverdag. Konklusjon: Det kan konkluderes med at fysisk aktivitet kan redusere depressive symptomer og øke velvære i hverdagen. Ungdommene hadde behov for et støttende miljø rundt seg for å bli motivert til å gjennomføre treningen, samt at aktiviteten bør være interessant og morsom. De fleste deltakerne opplever forbedret selvbilde gjennom å ha gjort noe bra for kropp og sinn, og det viser seg at fysisk aktivitet kan være med å bidra til struktur og rutine i hverdagen ved å ha noe å gjøre. Nøkkelord: Psykisk helse, depresjon, ungdommer, fysisk aktivitet, behandling, miljøterapi, vernepleier. Antall ord: 7660
dc.description.abstractAbstract Title: Physical activity and mental health for adolescents with depression. Background: Depression is a common mental illness worlwide. As a disability nurse, you can meet patients who are struggling with depression everywhere in the health sector. Commom treatments for depression are medication and talk therapi, but an increased active lifestyle has been shown to have a good effect in reducing depressive symptoms. Aim: The purpose of this research is to examine adolescents experiences using physical activity as a part of the treatment. The thesis should also give the disability nurse knowledge about physical activity as environment therapy, and how it is experienced by the patient. Method: This research is based on a literature study. It’s conducted as a systematic search for scientific articles that can shed light on the theme of this study. Five articles were included in this study. Results: In the five selected articles, patients mostly report positive experiences releated to physical activity. Although someome reported negative experiences, the majority reported at least one good experience through the intervention periode. Based on the results in the articles, the following topics were chosen and discussed: 1) A supportive environment, 2) Increased self-esteem and belief in mastery, 3) An easier everyday life. Conclusion: It can be concluded that physical activity can reduce depressive symptoms and increase well-being in everyday life. The adolescents needed a supportive environment to be motivated to complete the physical activity, and the activity needed to be interesting and fun. Most of the participants improved self-esteem by having done something good for themself. Physical activity do also seems to contribute to structure and routine in everyday life by making the adolescents occupied with something to do. Keywords: Mental health, depression, adolescents, physical activity, treatment, environment therapy, disability nurse. Number of words: 7660
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleFysisk aktivitet og psykisk helse for ungdom med depresjon.
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record