Show simple item record

dc.contributor.advisorMikkelsen, Øyvind
dc.contributor.authorAndersen, Tyra
dc.date.accessioned2022-07-16T17:22:12Z
dc.date.available2022-07-16T17:22:12Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:109833984:32311959
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3006225
dc.description.abstractI denne masteroppgaven ble det tatt snøprøver i og rundt Longyearbyen for analyse av utvalgte tungmetaller, metalloider og organiske miljøgifter. Formålet med oppgaven var å undersøke lokale kilder til miljøgifter i snø og bidraget fra atmosfærisk langtransport av forurensninger. Prøvetakingen ble utført i februar 2022 og det ble tatt snøprøver fra totalt 85 prøvepunkter for analyse av tungmetaller og metalloider. Disse snøprøvene ble analysert med ICP-MS. Det ble i tillegg tatt totalt seks snøprøver for GC-MS analyse av organiske miljøgifter. Resultater fra ICP-MS analyse av snøprøver tatt i 2018, 2019 og 2020 har også blitt inkludert. Disse snøprøvene ble tatt på omtrent samme prøvetakingspunkter som i 2022, i tillegg til at det ble tatt snøprøver fra området rundt flyplassen Resultatene viste blant annet forhøyede konsentrasjoner av Cr, Ni, Cu og As i Longyearbyen. Havneområdet utpekte seg med forhøyede konsentrasjoner av Zn og Cd. Adventdalen, Colesdalen og Longyearbreen ble ansett som bakgrunnsområder og skilte seg ut med forhøyede konsentrasjoner av blant annet As, Cd, Pb og Hg. Lokale punktkilder til forurensning som utpekte seg var kullkraftverket, bilverkstedet Automester Svalbad og området øverst i Nybyen. Det ble ikke detektert noen konsentrasjoner av PAH-er og PCB-er i de seks snøprøvene analysert for innhold av organiske miljøgifter. Ut ifra resultatene var det vanskelig å si noe sikkert om bidrag fra atmosfærisk langtransport av forurensninger til Svalbard. Eventuelle bidrag fra atmosfærisk langtransport ble i stor grad overskygget av lokale utslippskilder.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleUndersøkelse av utvalgte tungmetaller, metalloider og organiske miljøgifter i arktisk snø.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record