Show simple item record

dc.contributor.advisorKennair, Leif Edward Ottesen.
dc.contributor.advisorBendixen, Mons.
dc.contributor.authorVolden, Ane Ingeborg Omholt.
dc.date.accessioned2022-07-12T17:20:38Z
dc.date.available2022-07-12T17:20:38Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:110854809:50626765
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3004846
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractAvvisning omhandler graden individet opplever at andre verdsetter deres relasjon. Opplevelse av avvisning medfører negative emosjoner og mye av individers atferd er følgelig motivert for å unngå dem, da det kan indikere svekket mellommenneskelige relasjoner. Avvisning fra en romantisk partner kan være blant livets mest smertefulle opplevelser. Tidligere forskning tilsier at reaksjoner på avvisning innebærer nedsatt selvaktelse, ensomhet og mer negative opplevelser av forholdskvalitet. Samtidig indikerer teori og forskning at romantisk avvisning tar form både emosjonelt og seksuelt. Formålet ved denne studien var å evaluere og validere et nyutviklet mål på opplevd «avvisning i parforhold». Samt undersøke dets indre konsistens. Målet ble utviklet med metoden «Act Nomination» av en gruppe bachelorstudenter på psykologi ved NTNU. Utvalget bestående av studenter ved NTNU (N=124, 61% kvinner) besvarte et spørreskjema utviklet for respondenter i parforhold. Spørreskjemaet inkluderte avvisningsmålet og eksisterende målskalaer for selvaktelse, ensomhet og forholdskvalitet. Videre ble det undersøkt om målet konsistent med tidligere forskning berører samme konsepter. En to-faktorstruktur som representerer emosjonell og seksuell avvisning ble funnet. Det overordnede målet og de to underskalaene hadde høy indre konsistens. Konsistente korrelasjoner tilknyttet emosjonell avvisning ga indikasjon på et valid mål. En t-test for samme underskala viste dog inkonsistente funn. For seksuell avvisning var det ingen signifikante korrelasjoner tilknyttet de overordnede målene. Derimot viste en t-test signifikant kjønnsforskjell konsistent med tidligere forskning. Resultatene fra korrelasjonsanalyser og t-tester, ga motstridende indikasjoner omhandlende målets validitet. Dette i betraktning med utvalgsstørrelse, skjeve gruppestørrelser for kjønnene og heteroskedastisitet, gjør det vanskelig å trekke konklusjoner om målets validitet.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleAvvisning i parforhold: En kvantitativ studie av et nyutviklet mål på "avvisning i parforhold". Er målet valid og reliabelt?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record