Show simple item record

dc.contributor.advisorØrstenvik, Hanne
dc.contributor.authorWold, Lars Oliver Thor
dc.contributor.author
dc.contributor.authorBlindheim-Lausund, Erik
dc.date.accessioned2022-07-08T17:21:36Z
dc.date.available2022-07-08T17:21:36Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:112030131:112602576
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3004217
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSialinsyrer er en familie karbohydrater som noen virus utnytter for å binde seg til celler. Fokuset i denne litteraturgjennomgangen er å sette søkelys på virus sin binding til sialinsyrer. Gjennom søk i vitenskapelige databaser har det blitt funnet en rekke forskjellige virus som utnytter sialinsyrer for å påkople seg og infisere celler. Virusene som omtales er enterovirus, influensavirus, respirovirus, adenovirus, coronavirus, torovirus og reovirus. Denne litteratur gjennomgangen beskriver virusene, sialinsyre-virus-binding og hvilke sialinsyrer som de ulike virusene har affinitet for. Formålet er å samle informasjon om hvordan sialinsyrer utnyttes slik at fremtidig forskning kan bruke denne informasjonen for mulig utvikling av antivirale medisiner. Sialinsyren som er mest relevant for denne litteraturgjennomgangen er Neu5Ac fordi det er sialinsyren som var mest brukt blant virusene som ble studert og er den vanligste sialinsyren i menneskekroppen.
dc.description.abstractSialic acids are a family of saccharides which some viruses utilize to bind to cells. The focus of this literature review is to highlight the binding between viruses and sialic acids. Searching through scientific databases we found a plethora of different viruses who utilize sialic acids to recognize and infect cells. The viruses included in this literature review are: enterovirus, influenzavirus, adenovirus, coronavirus, torovirus and reovirus. This review describes the viruses, the virus-sialic acid bindings and to which sialic acid each virus preferentially binds. The purpose of collecting information about how sialic acids are used by viruses is so that it can be used in future research for the development of antiviral medications. In this literature review the most relevant sialic acid is Neu5Ac because it was the most common one utilized by the viruses.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleLitteraturgjennomgang om sialinsyre-virus-binding
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record