Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAli, Daniel
dc.contributor.authorKjenes, Mats
dc.date.accessioned2022-06-10T17:19:27Z
dc.date.available2022-06-10T17:19:27Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:106166281:47714752
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2998354
dc.description.abstractDagens samfunn er for tiden dominert av gass- og kullkraftverk, og vil være det i den overskuelige fremtiden. I nyere tid har det dermed blitt rettet en del forskning mot materialer som kan fange og separere CO2 fra industrielle prosesser. Et materiale som har fått spesielt mye oppmerksomhet de siste årene når det gjelder fangst av CO2 er metal-organic framework (MOF), som er et porøst materiale som består av metallioner koblet sammen via organiske ligander. Det har i denne oppgaven blitt sett på fire forskjellige adsorpsjonsteknikker for å separere CO2 fra MOFene for å sende CO2 til lagring. Dette er Pressure (PSA), Vacuume (VSA), Temperature (TSA) og Vaccume-Temperature Swing Adsorption (VTSA), der TSA er den mest energieffektive teknikken, mens VTSA gir best utbytte og renhet. Som adsorbent har Mg-MOF-74 vist gode resultater knyttet til høy selektivitet av CO2 over N2. Mye fokus har vært rettet mot å forbedre resultatene til dette materialet slik at det kan anvendes i industrien. Dette kan gjøres ved å effektivisere adsorpsjonsteknikkene med hensyn på utbytte, renhet og energiforbruket, samt å bytte ut de organiske ligandene med andre forbindelser som er billigere og tilbyr et større overflateareal.
dc.description.abstractTodays society is currently dominated by fossil fuels power plats, and will still be in the forseeable future. Therefor, in recent times there have been many scientits dedicated to research new materials that can capture and seperate CO2 from industriall prosesses. One material that has received particularly much attention in recent years when it comes to capturing CO2 is metal-organic framework (MOF), which is a porous material consisting of metal ions connected via organic ligands. In this thesis, four different adsorption techniques for separating CO2 from MOFs to send CO2 for storage have been considered. These are Pressure (PSA), Vacuume (VSA), Temperature (TSA) and Vaccume-Temperature Swing Adsorption (VTSA), where TSA is the most energy efficient technique, while VTSA provides the best recovery and purity. As an adsorbent, Mg-MOF-74 has shown good results related to high selectivity of CO2 over N2. Much focus has been placed on improving the results of this material so that it can be used on an industry scale. This can be done by improveing the adsorption techniques in terms of recovery, purity and energy consumption, as well as replacing the organic ligands with other compounds that are cheaper and offer a larger surface area.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titlePotensielle adsorpsjonsteknikker for fangst og seperasjon av CO2 ved MOF
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel