Show simple item record

dc.contributor.authorArntsen, Ingeborg Svartsund
dc.date.accessioned2015-09-11T12:32:05Z
dc.date.available2015-09-11T12:32:05Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/299634
dc.description.abstractTerapiprosessen viser hvordan tidsavgrenset intersubjektiv terapi med barn kan bidra til utvidet affektbevissthet og bedre emosjonsregulering hos et barn med fobisk angstlidelse. Etter 15 uker med terapi viste resultater fra affektbevissthetsintervju økt opplevelseskvalitet, toleranse og emosjonelt uttrykk for flere emosjonskategorier. Symptomtrykk målt med CBCL viste nedgang fra klinisk nivå til grenseland klinisk nivå for internaliserende vansker og angst og depresjon var redusert til normalnivå. Resultatene fremsettes i presentasjon av terapiprosessen og det drøftes opp mot relevant teori hvilke psykologiske endringsmekanismer som kan ha funnet sted. Det diskuteres hvordan eksponeringsterapi og intersubjektiv terapi på hver sin måte kan bidra til endring. Det blir også drøftet hvordan intersubjektive prosesser kan ha bidratt til økt affektbevissthet og nye relasjonelle erfaringer. Terapeutiske intervensjoner i affektbevissthetsmodellen og i intersubjektiv terapi har likhetstrekk, noe som blir trukket fram og drøftet. Avslutningsvis blir det foreslått hvilke implikasjoner kasuspresentasjonen kan ha for forståelse av behandling av barns psykiske lidelser.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleEmosjonell scaffolding : forsterkning av en klients emosjonelle grunnmur gjennom en terapiprosessnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Psychology: 260nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record