Show simple item record

dc.contributor.advisorHovedveileder: Bjørnsen, Lars Petter Bache-Wiig
dc.contributor.advisorBiveileder: Næss-Pleym, Lars Eide
dc.contributor.advisorBiveileder: Meisingset, Tore Wergeland
dc.contributor.authorBirkeland, Nina Asheim
dc.contributor.authorCarlsen, Viel Nyborg
dc.date.accessioned2022-04-22T17:19:43Z
dc.date.available2022-04-22T17:19:43Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:98636882:15765313
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2992370
dc.description.abstractMål: Svimmelhet er et vanlig presenterende symptom i akuttmottaket. Studier har estimert at rundt 4% av pasienter med svimmelhet i akuttmottaket hadde cerebrovaskulær årsak. Denne studien har som målsetning å beskrive pasientpopulasjonen i akuttmottaket på sykehuset vårt som presenterte med svimmelhet som deres hovedsymptom på hjerneslag/TIA og evaluere om det ble gjort passende utredning. Metode: Studiepopulasjonen vår var pasienter som ble lagt inn med svimmelhet eller vertigo og utskrevet med slag/TIA mellom 2012-2020. Flere variabler om anamnestiske opplysninger og kliniske evalueringer ble hentet fra innkomstjournal og andre journalnotater relevant for innleggelsen i den elektroniske pasientjournalen. Resultat: I den endelige studiepopulasjonen (n=201), ble undersøkelse av nystagmus kun funnet hos 87/201 (43,3%). HINTS var kun dokumentert hos 4/84 (4,8%) av pasienter som presenterte med akutt oppstått persisterende svimmelhet som senere viste seg å ha slag/TIA Konklusjon: Studien viser at det det vanskelig å implementere nye diagnostiske verktøy i en avdeling med stor arbeidsbelastning. Den understreker behovet for videre opplæring i utførelse og tolkning av HITNS og følgende dokumentasjon.
dc.description.abstractObjectives: Dizziness is a common symptom presenting to the emergency department (ED). Studies have estimated that around 4% of dizziness patients in the ED were confirmed cerebrovascular cases. This study aims to describe the ED patient population in our hospital that presented with dizziness as the chief complaint for their intracerebral stroke/TIA and evaluate if an appropriate investigation was performed. Methods: Our study population was patients admitted with dizziness or vertigo and a discharge diagnosis of stroke/TIA between 2012-2020. Multiple variables regarding anamnestic factors and clinical assessments were retrieved from physician admission notes and other notes by health care professionals relevant for the admission in the EPR. Results: In our final study population (n=201) assessment of nystagmus was only found in 87/201 (43,3%). HINTS test was only documented in 4/84 (4,8%) of patients presenting with acute-onset persistent dizziness that later proved to be due to stroke/TIA. Conclusion: The study shows it is difficult to implement new diagnostic tools in a department with a great workload. It emphasizes the need for further education on the performance and interpretation of the HINTS test and subsequent documentation.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleAssessment of patients with stroke presenting with dizziness in an emergency department in Norway
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record