Show simple item record

dc.contributor.advisorVifladt, Anne
dc.contributor.advisorTalsnes, Ove
dc.contributor.authorKvalum, Lars
dc.date.accessioned2022-02-19T18:19:15Z
dc.date.available2022-02-19T18:19:15Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:95931354:48303959
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2980319
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractIntroduksjon Hoftebrudd er en smertefull tilstand og vi vet at akutte smerter ofte er underbehandlet hos den eldre pasient. Opioider blir benyttet i utstrakt grad i smertelindringen av denne sårbare pasientgruppen. Bruk av fascia iliaca compartment blokade har vist seg som en alternativ smertelindrende modalitet som kan redusere behovet for opioider og samtidig bidra til færre opioidrelaterte bivirkninger. Hensikt Hensikten med denne studien var å undersøke forskjeller i morfinforbruk mellom to grupper av eldre hoftebruddspasienter i den preoperative fase. Hoftebruddspasienter som hadde fått administrert en fascia iliaca compartment blokade ble sammenlignet med hoftebruddspasienter som kun hadde fått smertelindring med morfin. Metode Datamateriale fra 195 pasientjournaler ble innhentet retrospektivt. Av de inkluderte pasientjournalene hadde 101 hoftebruddspasienter fått administrert en fascia iliaca compartment blokade og 94 hoftebruddspasienter hadde kun fått smertelindring med morfin. Gruppene ble sammenlignet i forhold til morfinforbruk i preoperativ fase. Parametriske og ikke-parametriske tester ble benyttet for å analysere forskjeller i morfinforbruk mellom gruppene. Resultat Gruppen med hoftebruddspasienter som hadde fått administrert fascia iliaca compartment blokade brukte signifikant mindre morfin sammenlignet med hoftebruddspasientene som ikke hadde fått denne smertelindrende modaliteten preoperativt (p-verdi 0.001). Konklusjon Resultatene fra denne studien viste at administrering av fascia iliaca compartment blokade til eldre pasienter med hoftebrudd er assosiert med redusert forbruk av morfin i den preoperative fase.
dc.description.abstractIntroduction Hip fracture is a painful experience and acute pain in the elderly patient is often undertreated. Opioids is commonly used in the pain management in the elderly patient suffering from hip fractures. The use of fascia iliaca compartment block is an alternative method for managing pain after hip fracture. This method may reduce the need for systemic opioids and help reduce complications of opioids. Purpose The aim of this study is to examine differences in morphine consumption between two groups of elderly patients suffering from hip fractures during the preoperative phase. Hip fracture patients receiving fascia iliaca compartment block were compared to hip fracture patients only receiving morphine. Method Data from 195 patients’ medical records were collected retrospectively. Medical records form a total of 101 hip fracture patients receiving a fascia iliaca compartment block and medical records from a total of 94 hip fractures patients only receiving morphine were collected. The two groups were compared in regard to morphine consumption during the preoperative period. Parametric and non-parametric tests were used for analyzing group differences in morphine consumption. Result The group of patients with hip fractures receiving a fascia iliaca compartment block showed significantly lower morphine consumption compared to patients with hip fractures only receiving morphine during the preoperative period (p-value 0.001). Conclusion The results from this study demonstrated that administration of a fascia iliaca compartment block to the elderly patient suffering from hip fracture is associated with reduced morphine consumption during the preoperative period.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSmertelindring av hoftebruddspasienter med fascia iliaca compartment blokade
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record