Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMehmetoglu, Mehmet
dc.contributor.authorLarssen, Kristine
dc.date.accessioned2022-02-16T18:19:27Z
dc.date.available2022-02-16T18:19:27Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:96977900:23257224
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2979508
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDenne studien undersøker sammenhengen mellom personlighetstrekk og partnervalg preferanser blant norske ungdommer og studenter. Et spørreskjema med 36 partnervalg preferanser og en forkortet versjon av Big-Five Inventory ble distribuert til videregående skoler og studenter ved NTNU. Etter å ha ekskludert 227 deltakere, ble 1124 responser fra ungdommer mellom 16 og 24 år (61.5% kvinner) analysert. Faktoranalyser identifiserte 5 personlighets-dimensjoner og 8 kriterier som ble ansett som viktig ved valg av partner. En regresjonsanalyse indikerte at hvert av personlighetstrekkene er signifikant assosiert med minst to eller flere partnervalg preferanser. Ekstroversjon hadde en betydelig effekt på preferanser for en spontan partner og en moderat effekt på preferanser for en rik partner. Planmessighet hadde moderat effekt på preferanser for en reliabel og kritisk tenkende partner. Medmenneskelighet hadde en moderat effekt på preferanser for en empatisk og morsom partner. Åpenhet mennesker hadde en moderat effekt på preferanser for en kritisk tenkende, huslig og en mindre reliabel partner. Nevrotisisme hadde en moderat effekt på en huslig og rik partner. Sammenlagt indikerer resultatet at det finnes en sammenheng mellom personlighet og partnervalg preferanser, og at denne sammenhengen tenderer mot en assortativ parringstendens. Nøkkelord: Big Five, personlighet, partnervalg, partnerpreferanser, assortativ parring
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSammenhengen mellom personlighet og partnervalg preferanser blant norske ungdommer
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel