Show simple item record

dc.contributor.advisorNordfjærn, Trond
dc.contributor.author
dc.date.accessioned2022-02-03T18:19:41Z
dc.date.available2022-02-03T18:19:41Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:96977900:37322407
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2977004
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDet er et høyt antall dødsfall blant fotgjengere i trafikken. Utviklingsland har en høy dødsrate blant fotgjengere, og har vist å ha en økning i antall dødsfall. Tidligere studier har vist sammenheng mellom kulturelle faktorer og risikoatferd i trafikken. Formålet med denne bacheloroppgaven er å undersøke om kultur og infrastruktur predikerer risikoatferd som fotgjenger i trafikken i Norge og i Tyrkia. Det ble gjennomført en spørreundersøkelse med 423 deltakere i alderen 15-30 år. Det besto av fotgjengere i Tyrkia og Norge. Resultatene viste assosiasjon mellom vertikal kollektivisme og trygg risikoatferd. Horisontal kollektivisme slo ut en veldig liten negativ prediksjon, og kan ikke bli sett på som et konsekvent funn. Vertikal individualisme viste seg å være den sterkeste prediktoren på risikoatferd, noe som bekrefter hypotesen i studien. Det ble også funnet en svak men signifikant assosiasjon mellom infrastruktur og risikoatferd.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleKultur og infrastrukturs påvirkning på risikoatferd som ung fotgjenger i Norge og i Tyrkia
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record