Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHemundstad, Jeanette
dc.contributor.authorLusæter, Anne Mette Nyland
dc.contributor.authorRefvik, Ingunn Alise
dc.contributor.authorWangen, Francesca Anita
dc.date.accessioned2015-07-21T09:35:46Z
dc.date.available2015-07-21T09:35:46Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/293423
dc.description.abstractNORSK: Mange eldre, demente og alvorlig syke er ikke i stand til å ivareta eget munnstell. De fleste eldre i dag og i framtiden vil i økende grad ha sine egne tenner i behold, og det vil derfor stilles større krav til helsepersonellets kunnskap og holdninger til munnhygiene. Flere studier har vist mangel på kunnskap og dårlig holdninger til munnhygiene både hos sykepleiere, leger og ledelse på sykehus og sykehjem. Ivaretakelse av pasientens munnhygiene er et område som viser seg å være en nedprioritert oppgave. Hensikten med litteraturstudiet er å sette fokus på hvilke tiltak som må igangsettes for at helsepersonell skal implementere adekvat munnstell inn i de daglige rutinene på sykehus og sykehjem. Det ble utført et systematisk litteratursøk i perioden januar til april 2015. Pub Med, Ovid Nursing Database og Cinahl er databaser som ble brukt. Søkerord som ble anvendt er som følger: Nursing home staff, Oral health, Nurses health knowledge, Oral hygiene, Safety, Gerodontology, Nursing home, Resistanse, Xerostomia, Well-being og Content analysis. Lederansvar står sentralt når det gjelder å sikre kvaliteten på tjenestene som blir gitt. Lite kunnskap og dårlige holdninger blant helsepersonell er med på å skape barrierer til å utføre munnstell.nb_NO
dc.description.abstractENGLISH: Many elderly, demented and individuals with severe illness are not capable of maintaining personal oral hygiene. Most aged people today and in the future will, to an increasing extend, be in posession of their natural teeth, which in turn will lead to higher demands to the knowledge and attitude of the health staff towards oral hygiene. Several studies reveal a lack of knowlegde and bad attitude towards oral hygiene both in nurses, phycisians, and the leaderes of hospitals and nursing homes. Maintenance of the patients oral hygiene is an area is shown to be a task of low priority. The purpose of the litterature study is to set focus on actions needed for health staff to implement adequate oral care into the daily routines of hospitals and nursing homes. A systematic litterature search was done between January to April 2015. Pub Med, Ovid Nursing Database and Cinahl are the databased used. The searchwords used where as following: Nursing home staff, Oral health, Nurses Health knowledge, Oral hygiene, Safety. Gerodontology, Nursing home, Resistanse, Xerostomia, Well-being og Content analysis. Management responsibilities are central in securing the quality of the services given. Lack of knowledge and bad attitude among health staff are contributing to building barrieres towards executing oral care.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectmunnhygienenb_NO
dc.subjecteldre pasienternb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.titleHvordan sikre tilstrekkelig munnhygiene til pasienter som ikke klarer å ivareta dette selv?nb_NO
dc.title.alternativeHow to ensure adequate oral hygiene for patients who are unable to attend this by themselves?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber52nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel