Show simple item record

dc.contributor.authorBakke, Guro Karina
dc.contributor.authorBrovold, Ine
dc.contributor.authorWitteveen, Guro Lid
dc.date.accessioned2015-07-16T10:39:48Z
dc.date.available2015-07-16T10:39:48Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/293277
dc.description.abstractNORSK: Bakgrunn: Smerter er til stede i sykdomsforløpet hos barn med kreft. For å kunne behandle smerten, er det viktig å få en helhetlig beskrivelse av smertene barnet opplever. Kommunikasjon er en viktig uttrykksmåte for å dele tanker og følelser rundt egen smertebehandling. Metode: Oppgaven er en litteraturstudie. Vitenskapelige artikler er samlet ved søk i databaser, der relevante søkeord er benyttet. Valgte artikler er gransket, og derigjennom oppstod det to hovedtemaer som var hensiktsmessige i henhold til studiens problemstilling. Resultat: Resultater viser til barn som ønsker å bli mer involvert i egen smertebehandling, samtidig som foreldre og helsepersonell er uenige om dette er hensiktsmessig. Funn viser at det er viktig å observere atferd, samt innhente informasjon fra barnet selv. Konklusjon: Det vises at det finnes til lite forskning innen valgt tema. Viktige faktorer for å vurdere om man skal involvere barn i deres smertebehandling er å ta barnets alder, kognitive modenhet og evne til å delta med i betraktning. Barn i aldersgruppen 5-10 år er i stand til å uttrykke seg verbalt i forhold til sine smerter.nb_NO
dc.description.abstractENGLISH: Background: Pain is present during the course of disease when children have cancer. To be able to treat the pain, it is important to get a full description of the pain the child is suffering from. Communication is an important method to get the children to share their thoughts and feelings regarding their own treatment. Method: The thesis is a literature study. Scientific articles have been acquired through searches in databases, where relevant keyword searches have been performed. The chosen articles have been scrutinized, and two main topics that were relevant to the study’s issues occurred. Results: Results show that children wish to be more involved in their own treatment, while parents and health care personnel are divided as to whether this is appropriate. Findings show that it is important to observe the children’s behavior and also gather information from the children directly. Conclusion: We have found that there is a lack of research on our chosen subject. Important factors to decide whether to involve children in their treatment is to take into account the children’s age, cognitive maturity and capability to be involved. Children between the age of 5 and 10 years old are able to express themselves verbally regarding their pain.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectkreftpasientnb_NO
dc.subjectbarnnb_NO
dc.subjectsmertebehandlingnb_NO
dc.titleHvordan bruke kommunikasjon for å involvere kreftsyke barn i egen smertebehandling?nb_NO
dc.title.alternativeHow to use communication to involve children with cancer in their own treatment?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Oncology: 762nb_NO
dc.source.pagenumber46nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record